Zavod za opće programe

Predstojnik

Lidija Podvalej, v.pred.

Email: lpodval@pbf.hr
Telefon : 091/ 574 53 92
Telefaks: + 385 1 4826 251

Ured

Telefon: + 385 1 4826 250
opci2

Zavod za opće programe je osnovan 1996. godine kao sljednik Kabineta za općeprogramske osnove i ekonomiku, pri Zavodu za procesno inženjerstvo. Reorganizacijom Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kabinet za općeprogramske osnove i ekonomiku je izdvojen iz Zavoda za procesno inženjerstvo te je osnovan zaseban Zavod za opće programe u sklopu kojega su bili: Kabinet za Menadžment, Katedra za strane jezike u struci, Kabinet za društvene znanosti i Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Kabinet za ekonomiju
Katedra za strane jezike u struci
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Vladimir Žanić mr.sc. viši predavač
Neven Karković prof. viši predavač
Diana Njerš prof. viši predavač
Lidija Podvalej prof. viši predavač
Andrea Šupih-Kvaternik prof. viši predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik u struci 1 74367; 74369; 74371 1
Engleski jezik u struci 2 87087; 87088; 87089 1
Engleski jezik u struci 3 39859 3
Francuski jezik struke 1 (izborni modul) 3
Marketing prehrambenih proizvoda 66912 3
Njemački jezik u struci 1 74368; 74369; 74372 1
Njemački jezik u struci 2 87090; 87091; 87092 1
Njemački jezik u struci 3 39860 3
Poduzetništvo 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3, 4 37902; 32933; 37903; 32935; 37904; 32931; 37905; 32932; 37906; 32936; 37907; 32937 -

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik struke 4 (izborni modul) 3
Engleski jezik struke 5 (izborni modul) 66861 3
Engleski jezik u struci 4 66859 3
Engleski jezik u struci 5 66861 3
Francuski jezik struke 2 (izborni modul) 3
Francuski jezik struke 3 (izborni modul) 3
Menadžment 53660 5
Njemački jezik struke 4 (izborni modul) 3
Njemački jezik struke 5 (izborni modul) 3
Poduzetništvo 3