Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Pročelnik

Lidija Podvalej, v.pred.

Email: lpodval@pbf.hr
Telefon : +385 1 4605 188
naslovnica

Nastava iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu  uvodi se 1983. godine, u formi vježbi.

Vježbe se izvode  u sportskoj dvorani u Kačićevoj 23, SRC Jarun, Zimskom plivalištu "Mladost", Parku prirode Medvednica i  Parku Maksimir, te je obvezna na I i II godini preddiplomskih studija.

Prvi predavači TZK  bili su  Ratko Karković prof. i Ljubomir Milošević prof.

Od 1996. godine Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu djeluje u sklopu Zavoda za opće programe a nakon umirovljenja predavača izabrani su:

 Lidija Podvalej prof. u zvanje predavača u svibnju 1997. godine, te za višeg predavača u siječnju 2003. godine.

 Neven Karković prof.  na mjesto predavača u ožujku 2006.godine, te za višeg predavača u studenom 2011. godine.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Neven Karković prof. viši predavač
Lidija Podvalej prof. viši predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3, 4 37902; 32933; 37903; 32935; 37904; 32931; 37905; 32932; 37906; 32936; 37907; 32937 -
{* *}