Katedra za strane jezike u struci

Pročelnik

Dijana Njerš, v.pred.

Email: dnjers@pbf.hr
Telefon: + 385 1 4605 116

Godine 1982. pristupilo se osnivanju Katedre za opće programske osnove u koju je bila uključena i nastava stranih jezika. Do godine 1982. nastavu stranih jezika održavalo je nekoliko profesora s Filozofskog fakulteta putem SAS-a. Od godine 1982. do godine 1996. Kabinet za strane jezike djelovao je u sklopu Katedre za opće programske osnove, koja je djelovala u sklopu Zavoda za procesno inženjerstvo.

Reorganizacijom Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine, Katedra za opće programske osnove izdvojena je od Zavoda za procesno inženjerstvo, te je osnovan zaseban Zavod za opće programe (VI. zavod) u sklopu kojega su: Kabinet za Menadžment, Kabinet za strane jezike u struci, Kabinet za društvene znanosti i Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Dijana Njerš, prof. viši predavač je pročelnica Katedre za strane jezike u struci.

Dijana Njerš, prof. viši predavač koordinatorica je sljedećih modula:

Preddiplomski studij

Engleski jezik u struci 1 - obavezni modul - 1 ECTS

Engleski jezik u struci 2 - obavezni modul - 1 ECTS

Engleski jezik u struci 3 - izborni modul - 3 ECTS

Njemački jezik u struci 1 - obavezni modul 1 ECTS

Njemački jezik u struci 2 - obavezni modul - 1 ECTS

Njemački jezik u struci 3 - izborni modul - 3 ECTS

Diplomski studij

Engleski jezik u struci 4 - izborni modul - 3 ECTS

Engleski jezik u struci 5 - izborni modul - 3 ECTS

Njemački jezik u struci 4 - izborni modul - 3 ECTS

Njemački jezik u struci 5 - izborni modul - 3 ECTS

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ana Kovačić prof. viši predavač
Dijana Njerš prof. viši predavač

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik u struci 1 239332; 239468; 240348; 74367; 74369; 74371 1
Engleski jezik u struci 2 252774; 239343; 240366; 87087; 87088; 87089 1
Engleski jezik u struci 3 39859 3
Njemački jezik u struci 1 239333; 239469; 240356; 74368; 74369; 74372 1
Njemački jezik u struci 2 256001; 239344; 240367; 87090; 87091; 87092 1
Njemački jezik u struci 3 39860 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Engleski jezik u struci 4 (Izborni kolegij) 66859 3
Engleski jezik u struci 5 (Izborni kolegij) 66861 3
Njemački jezik struke 4 (izborni modul) 3
Njemački jezik struke 5 (izborni modul) 3
{* *}