Znanstveno-istraživački i stručni rad studenata

Obrazac 2-ZIR studenti Antioksidativna aktivnost ekstrakata dobivenih visokonaponskim električnim praženjenjem-plazmom

Obrazac 2- ZIR studenti Optimiranje postupka HVED-plazma ekstrakcija bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja

Obrazac 2- ZIR studenti Visokonaponsko pražnjenje-plazma u ekstrakcijama bioaktivnih spojeva i eteričnih ulja

Obrazac 2- ZIR studenti Zelena otapala u ekstrakcijama bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja

Izolacija i pročišćavanje amilolitičkih enzima soja Lactobacillus amylovorus DSM 20531T

Izolacija i pročišćavanje mliječne kiseline

Izolacija polifenola iz biootpada (kora) nastalog u procesu konzerviranja rajčice

Karakterizacija pektina izoliranog iz biootpada (kora) nastalog u procesu konzerviranja rajčice

Razvoj fotoelektrokatalitičkog senzora za mjerenje kemijske potrošnje kisika (KPK) u vodama

Ultrazvuk visokog intenziteta (HPU) kao alternative sumporovom dioksidu u proizvodnji visokokvalitetnih vina

Zelena otapala za zelene tehnologije