Znanstveno-istraživački i stručni rad studenata

Studenti se mogu kontinuirano uključivati u znanstveno-istraživačke aktivnosti PBF-a na način da se izravno javljaju nastavnicima koji se bave područjima od interesa, radi uključivanja u rad tekućih ili planiranih aktivnosti, ili mogu kandidirati za ovdje objavljene pozive kontaktirajući navedenog voditelja znanstveno-istraživačke teme.

Obrazac 2-ZIR studenti Antioksidativna aktivnost ekstrakata dobivenih visokonaponskim električnim praženjenjem-plazmom

Obrazac 2- ZIR studenti Optimiranje postupka HVED-plazma ekstrakcija bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja

Obrazac 2- ZIR studenti Visokonaponsko pražnjenje-plazma u ekstrakcijama bioaktivnih spojeva i eteričnih ulja

Obrazac 2- ZIR studenti Zelena otapala u ekstrakcijama bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja

Izolacija i pročišćavanje amilolitičkih enzima soja Lactobacillus amylovorus DSM 20531T

Izolacija i pročišćavanje mliječne kiseline

Izolacija polifenola iz biootpada (kora) nastalog u procesu konzerviranja rajčice

Karakterizacija pektina izoliranog iz biootpada (kora) nastalog u procesu konzerviranja rajčice

Razvoj fotoelektrokatalitičkog senzora za mjerenje kemijske potrošnje kisika (KPK) u vodama

Ultrazvuk visokog intenziteta (HPU) kao alternative sumporovom dioksidu u proizvodnji visokokvalitetnih vina

Zelena otapala za zelene tehnologije