15 lip, 2018.

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za doktoranda/icu koji/a će sudjelovati u istraživačkim aktivnostima u sklopu elementa projekta 7: Optimizacija proizvodnje virusnih cjepiva i razvoj novih istraživačkih alata

8 lip, 2018.

Prosljeđujem vam Zamolbu studentice na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu koja priprema istraživački rad na temu Prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije studentima s invaliditetom.

5 lip, 2018.

Dragi studenti,

pozivamo Vas na okrugli stol menadžerskih mudrosti.

4 lip, 2018.

Dan otvorenih vrata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu održat će se 14. lipnja 2018. u trajanju od 10:00 do 16:00 sati.

Neka trgovačka društva kod kojih se zapošljavaju stručnjaci koji završavaju Prehrambeno-biotehnološki fakultet.