28 stu, 2016.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će se promocija magistara inženjera i magistara našega Fakulteta održati 18. prosinca 2016. (nedjelja) u Velikoj predavaonici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6.

21 stu, 2016.

Priznanja za najoriginalnije predstavljanje na Smotri ove su godine osvojili Tekstilno-tehnološki fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

16 stu, 2016.

DOBITNICI POSEBNIH PRIZNANJA REKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Studenti Sveučilišta u Zagrebu koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja u ak. god. 2015./2016.

3 stu, 2016.

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i poslijediplomske specijalističke studije

u akademskoj godini 2016./2017.

Neka trgovačka društva kod kojih se zapošljavaju stručnjaci koji završavaju Prehrambeno-biotehnološki fakultet.