21 lip, 2017.

1. ekseprimentalna jednodnevna Radionica "„Intelektualno vlasnišštvo i komercijalni nastup za novo eksperimentalno i tehnološko rješnje u organskoj kemiji" koju 22. rujna 2017. u suradnji organiziraju dva kemijska društva u Hrvatskoj.

20 lip, 2017.

Dragi kolege, studenti, članovi i prijatelji Hrvatskoga društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista,

12 lip, 2017.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u četvrtak 6. srpnja 2017. u 10 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade i bit će otvorena od 6. do 13. srpnja 2017. na Ekonomskomu fakultetu.

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Neka trgovačka društva kod kojih se zapošljavaju stručnjaci koji završavaju Prehrambeno-biotehnološki fakultet.