Radionice za nastavnike u organizaciji SUZG PBF-a

Radionice za nastavnike u organizaciji SUZG PBF-a
21.06.2024.

Poštovani,​​ovim vam putem najavljujemo dvije radionice u organizaciji SUZG PBF-a namijenjene nastavnicima.​

U srijedu, 3. srpnja 2024. u Predavaonici 1 s početkom u 14 sati održat će se radionica korištenja alata za otkrivanje plagiranja u organizaciji Odbora za informatizaciju. Predviđeno trajanje je oko 45 minuta, a predavačice i teme su kako slijedi:​1. Turnitin - korištenje softvera za provjeru autentičnosti radova, Jelena Viličić, dipl. bibl.​2. Korištenje iThenticate v. 2.0 za provjeru autentičnosti znanstvenih radova, Iva Grabarić Andonovski, univ. spec.​Molimo da se za sudjelovanje na radionici prijavite putem poveznice https://forms.office.com/e/5fBQA0U1av​U ponedjeljak, 8. srpnja 2024. s početkom u 10.30 sati i predviđenim trajanjem do 12.30 sati u Predavaonici 1 SUZG PBF-a održava se radionica naziva "Poticanje aktivnog učenja konstruktivnim poravnanjem" u organizaciji Povjerenstva za upravljanje kvalitetom.​Cilj radionice je prikazati postupak izmjene pristupa nastavnim ciljevima, nastavnom sadržaju, nastavnim jedinicama te vrednovanju studentskog znanja i vještina koristeći primjer Anatomije, najvećeg (24 ECTS boda) predmeta prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavači će prikazati i mogućnosti sučelja Learning Management System (LMS) u praćenju studentskih aktivnosti i napredovanja kroz predmet. Na primjeru modela obrnute učionice prikazat će se upotreba smislenih i korisnih nastavnih aktivnosti u službi poticanja aktivnog učenja i postizanja definiranih ishoda učenja. Na kraju će se prikazati analiza provedenog vrednovanja koja je, kao i promišljeni pristup konstruktivnom poravnanju, već od ovog ciklusa dio reakreditacijskih postupaka ustanova u visokom obrazovanju.​Radionicu će održati doc. dr. sc. Ivan Banovac, dr. med. (docent u Katedri za anatomiju i kliničku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Vedran Katavić, dr. med. (redoviti profesor u trajnom izboru na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).​Oba predavača su iskusni nastavnici i predavači u segmentu primjene kontruktivnog poravnjavanja i primjene modela obrnute učionice te bi nas jako veselilo da se odazovete u što većem broju.​Molimo vas da se na radionicu prijavite putem Microsoft Forms na poveznici https://forms.office.com/e/vV5MKHdEwW

Radionica o korištenju alata za otkrivanje plagiranja i Konstruktivno poravnanje

{* *}