Novosti

2 tra, 2021.

Sveučilište u Zagrebu dio je važnoga i vrijednoga projekta institucionalnoga oblikovanja Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC). Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska).

26 ožu, 2021.

Poštovani,
Ured za studente i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu organiziraju Online Interaktivno predavanje: "Životopisi i motivacijska pisma".

25 ožu, 2021.

RIS Fellowships i Talents programi su namijenjeni studentima diplomskih studija i diplomiranim studentima, kao i studentima doktorskih studija i poslijedoktorandima.

24 ožu, 2021.

Na osnovi kriterija Europske komisije, a koji se odnose na uspješne projekte koji su postigli izvanredne rezultate u smislu važnosti, opće kvalitete provedbe, utjecaja i širenja rezultata, Erasmus+ projekt pod nazivom Food Packaging open courseware for higher Education and Staff of companies - FitNESS, odabran je kao primjer dobre prakse s pravom korištenja GOOD PRACTICE oznake.

22 ožu, 2021.

Studentska pivarska udruga novoosnovana je studentska udruga na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.

Ideja udruge je promovirati tehnologiju piva i pivsku kulturu među studentima Sveučilišta i dodatno se educirati kroz razne aktivnosti poput radionica kuhanja piva, predavanja, seminare, kao i posjećivati razne pivske događaje i surađivati s pivskom industrijom.

19 ožu, 2021.

PROBIONline webinar:

Primjena biopolimera u poljoprivredno-prehrambenom sektoru- od prehrambene ambalaže do nanotehnologije

18 ožu, 2021.

Poštovani,

 pozivamo  studente da sudjeluju u radionicima o crowdfundingu koje će se održati u:

10 ožu, 2021.

Mole se svi studenti studija Molekularne biotehnologije zainteresirani za studiranje na združenom studiju sa Sveučilištem u Orleansu da dostave u Ured za međunarodnu suradnju Fakulteta sljedeće dokumente:

10 ožu, 2021.

Započele su prijave eSTUDENTovog najzdravijeg projekta