Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Upisne kvote preddiplomskih sveučilišnih studija

Naziv studija Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Prehrambena tehnologija 70 2 72
Biotehnologija 60 2 62
Nutricionizam 50 1 51
Ukupno 180 5 185

Upisne kvote diplomskih sveučilišnih studija

Naziv studija Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Molekularna biotehnologija 33 2 35
Bioprocesno inženjerstvo 28 2 30
Prehrambeno inženjerstvo 43 2 45
Nutricionizam 38 2 40
Upravljanje sigurnošću hrane 38 2 40
Ukupno 180 10 190