Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Upisne kvote sveučilišnih prijediplomskih studija

Naziv studija Državljani EU Strani državljani Studenti iz Ukrajine Ukupno
Prehrambena tehnologija 70 2 1 73
Biotehnologija 60 2 1 63
Nutricionizam 50 1 1 52
Ukupno 180 5 3 188

Upisne kvote sveučilišnih diplomskih studija

Naziv studija Državljani EU Strani državljani Studenti iz Ukrajine Ukupno
Prehrambeno inženjerstvo 43 2 1 46
Upravljanje sigurnošću hrane 33 2 1 36
Bioprocesno inženjerstvo 28 2 1 31
Molekularna biotehnologija 33 2 1 36
Nutricionizam 43 2 1 46
Ukupno 180 10 5 195
{* *}