Koliko studenata upisujemo na Fakultet?

Upisne kvote prijediplomskih sveučilišnih studija

Naziv studija Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Prehrambena tehnologija 70 2 72
Biotehnologija 60 2 62
Nutricionizam 50 1 51
Ukupno 180 5 185

Upisne kvote diplomskih sveučilišnih studija

Naziv studija Hrvatski državljani Strani državljani Ukupno
Prehrambeno inženjerstvo 43 2 45
Upravljanje sigurnošću hrane 33 2 35
Bioprocesno inženjerstvo 28 2 30
Molekularna biotehnologija 33 2 35
Nutricionizam 43 2 45
Ukupno 180 10 190
{* *}