Nutricionizam

Program se temelji na najnovijim znanstvenim dostignućima iz područja kemije, biokemije, biologije, toksikologije, fiziologije i anatomije čovjeka,znanosti o prehrani, dijetoterapije, kontroli kakvoće hrane, procesa pripreme hrane u cilju obrazovanja stručnjaka za područje nutricionizma.

Nutricionizam je primjenjena prirodna znanost o hrani i njezinom djelovanju na ljudski organizam. Istraživanja s područja nutricionizma, osobito zadnjih godina, imaju vodeću ulogu u shvaćanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvaćanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca. Stoga danas nutricionisti imaju sve značajniju ulogu, ne samo kao istraživači, već i kao osobe koje prenose znanstvene spoznaje na sveopću i ciljanu populaciju u cilju očuvanja zdravlja i poboljšanja postojećeg stanja. Osim toga, primjenjuju ih i u kreiranju i proizvodnji nove hrane (novel food) i drugih prehrambenih proizvoda.

Edukacija stručnjaka ovog profila od vitalnog je značaja za sve zemlje, razvijene i one u razvoju, jer problemi vezani uz prehranu iako različiti, gotovo podjednako su prisutni u svim zemljama.

Voditelj studija: izv. prof. dr. sc. Irena Keser

Opće informacije o studijskom programu

{* *}