Služba za financijske i računovodstvene poslove

  • NATAŠA VRBEŠIĆ (voditelj službe za financijske i računovodstvene poslove),

         Tel: + 385 1 4605 175, Email:  nvrbesic@pbf.hr; racunovodstvo@pbf.hr

  • TOMISLAV VRDOLJAK ( stručni savjetnik za materijalno i financijsko poslovanje),

         Tel: + 385 1 4605 171, Email:  tvrdoljak@pbf.hr

  • IVANA CEROVEC (kontrolor u računovodstvu),

         Tel: + 385 1 4605 176, Email: icerovec@pbf.hr

  • MAJA VEDRINA (voditelj likvidature računa, putnih naloga i deviznog plaćanja),  

         Tel: + 385 1 4605 171Email: mvedrina@pbf.hr

  • ZLATA SIĆ (voditelj blagajne), 

         Tel: + 385 1 4605 170Email: zsic@pbf.hrracunovodstvo@pbf.hr

  • ANDREJA ŠIMATIĆ (voditelj evidencije dugotrajne imovine, internog knjigovodstva i salda konti dobavljača),  

         Tel: + 385 1 4605 172, Email: asimatic@pbf.hr

  • MARJANKA TOMŠIĆ (glavni knjigovođa), 

         Tel: + 385 1 4605 173, Email: mtomsic2@pbf.hr

Poslovi: organiziraju poslove u računovodstvu za lokacije Zagreb i Zadar, brinu za uredno likvidiranje i knjiženje dokumenata u smislu evidentiranja poslovnih promjena, brinu o dospjeću i plaćanju obveza Fakulteta, izrađuju periodične obračune i završne račune Fakulteta, sastavljaju izvješća s rezultatima poslovanja za potrebe Fakulteta i vanjskih korisnika tih informacija (Državna revizija,nadležno Ministarstvo, FINA, Državni zavod za statistiku i sl.), kontroliraju ispravnost dokumenata primljenih na knjiženje u knjigovodstvu, knjiže poslovne promjene, obavljaju gotovinske i bezgotovinske uplate i isplate u skladu i prema potrebama poslovanja Fakulteta, vode knjigu blagajne – blagajnički izvještaj, obavljaju sve poslove oko obračuna plaća i drugih isplata radnicima (autorski honorari, ugovori o radu i sl.), vode evidenciju i sastavljaju izvještaje za sve isplate radnicima, otvaraju kartice kupaca i dobavljača.

 

TOMISLAV VRDOLJAK
1
ZLATA SIĆ
2
 ANDREJA ŠIMATIĆ
3
MARJANKA TOMŠIĆ
4