Ured dekana

  • GORANKA BABIĆ (tajnica Ureda dekana), Tel.: + 385 1 4605 040, Email: gbabic@pbf.hr

Poslovi: samostalno vodi administrativne poslove te prijepis tekstova i unos podataka na osobnom računalu, prima stranke i uspostavlja telefonske kontakte te daje poslovne obavijesti, izrađuje dopise i organizira otpremanje materijala, obaviještava zaposlenike o odlukama i zaključcima sa sjednica Fakultetskog vijeća i Kolegija predstojnika, sklapa ugovore sa studentima koji plaćaju studij te vodi evidenciju o tome, vodi i čuva arhivu Fakulteta i pohranjuje različita pismena