Ispitni rokovi

1 godina

Raspored 1. god. ispitnih rokova u za ak.god. 2018./2019.

2 godina

Raspored 2. god. ispitnih rokova  za ak.god. 2018./2019.