Ispitni rokovi

1 godina

Raspored 1. god. ispitnih rokova u za ak.god. 2022./2023.

2 godina

Raspored 2. god. ispitnih rokova  za ak.god. 2022./2023.

3 godina

Raspored 3. god. ispitnih rokova u za ak.god. 2022./2023.

{* *}