Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, Zadar

Predstojnik

doc.dr.sc. Sandra Pedisić

Telefon: + 385 23 331 077
Email: spedisic@pbf.hr

Lokacija

Petra Kasandrića 3, Zadar

Unutar Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2007. godine u Zadru djeluje Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Centar sadrži Laboratorij za genetiku i biotehnologiju, Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva, a od 2015. godine i Laboratorij za kontrolu kvalitete meda. U okviru znanstvenih i EU projekata istraživanja obuhvaćaju područja interesantna proizvođačima hrane čije je sjedište na širem području Zadarske županije kao što su genotipizacije organizama, razvoj novih prehrambenih proizvoda, određivanje biološki aktivnih spojeva i drugih sastojaka hrane te kontrola kvalitete hrane. Stalni zaposlenici Centra za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju su dr.sc. Sandra Pedisić i dr.sc. Zoran Zorić dok se ostali zaposlenici zapošljavaju na projektima koji se provode u okviru navedenih Laboratorija.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Zoran Zorić dr.sc. izvanredni profesor
Sandra Pedisić dr.sc. docent
{* *}