Raspored predavanja, seminara i vježbi

Raspored predavanja, seminara i vježbi u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024.

Prijediplomski studij

PRVA GODINA

-------------------------------------------------------

Dokument Prehrambena tehnologija Dokument Popis studenata po grupama

-------------------------------------------------------

Dokument Biotehnologija Dokument Popis studenata po grupama

-------------------------------------------------------

Dokument Nutricionizam Dokument Popis studenata po grupama

-------------------------------------------------------

DRUGA GODINA

-------------------------------------------------------

Dokument Prehrambena tehnologija

-------------------------------------------------------

Dokument Biotehnologija

-------------------------------------------------------

Dokument Nutricionizam

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored studenata po grupama za vježbe

-------------------------------------------------------

TREĆA GODINA 

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored predavanja i seminara

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored studenata po grupama za vježbe

-------------------------------------------------------

Diplomski studij

PRVA GODINA

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored predavanja i seminara

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored studenata po grupama za vježbe

-------------------------------------------------------

DRUGA GODINA 

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored predavanja i seminara

-------------------------------------------------------

Dokument Raspored studenata po grupama za vježbe
{* *}