Katalog opreme

Bogatstvo jednog fakulteta predstavljaju njegovi djelatnici, studenti, projekti, patenti, znanstveni i stručni radovi te njegova znanstveno-istraživačka oprema.

Svaki ozbiljan znanstveno istraživački rad iza kojeg trebaju stajati relevantni i mjerodavni rezultati zahtijevaju vrhunsku znanstvenu opremu i uređaje.

Kako se trenutno na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu izvodi 35 znanstvenih projekata (6 znanstvenih programa) i 10 međunarodnih projekata, te se do sada provelo istraživanje na 24 tehnologijskih projekata značaj cjelokupne istraživačke opreme fakulteta tada poprima još veću i važnost i utjecaj na uspješnost istraživačkog rada i rješavanje složenosti postavljenih projektnih zadataka.

Međutim, često puta radi neinformiranosti pojedinca istraživača i znanstvenika na fakultetu, ne zna se za postojanje velikog broja pojedine vrste znanstveno-istraživačke opreme po laboratorijima i zavodima, što uvelike može otežati znanstveno istraživački rad, planiranje i izvođenje istog.

Da se takve i slične situacije ne bi ponovile, te da se svim zainteresiranim stave na raspolaganje i na znanje, Prehrambeno-biotehnološki fakultet odlučio je izraditi mrežni katalog cjelokupne znanstvene i istraživačke opreme te ga objaviti cjelokupnoj znanstvenoj i istraživačkoj javnosti.

Navedena oprema je ujedno od neophodne važnosti za odvijanje nastavnog i stručnog obrazovnog procesa koji se odvija na Fakultetu, posebice kada je riječ o upoznavanju studenata za stjecanje vještina i znanja tijekom studija, na kontrolno-analitičkim instrumentima neophodnim za primjenu u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma.

Na osnovu prikupljenih podataka, Prehrambeno-biotehnološki fakultet raspolaže sa sljedećom znanstveno-istraživačkom opremom koja je sustavno raspoređena po sljedećim laboratorijima i zavodima, kako slijedi:

Zavod za kemiju i biokemiju [6]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za opću i anorgansku kemiju i elektroanalizu [6] 15.12.2014. 23:21
Repozitorij  Laboratorij za organsku kemiju [2] 15.12.2014. 23:21
Repozitorij  Laboratorij za analitičku kemiju [4] 15.12.2014. 23:21
Repozitorij  Laboratorij za fizikalnu kemiju i koroziju [4] 23.01.2018. 12:22
Repozitorij  Laboratorij za biokemiju [19] 05.02.2018. 11:22
Repozitorij  Laboratorij za toksikologiju [5] 15.12.2014. 23:21

Zavod za procesno inženjerstvo [4]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za tehnološke operacije [26] 30.01.2018. 11:23
Repozitorij  Laboratorij za mjerenje, regulaciju i automatizaciju [16] 02.02.2018. 11:12
Repozitorij  Laboratorij za tehničku termodinamiku [11] 08.02.2018. 11:06
Repozitorij  Kabinet za osnove inženjerstva [4] 06.03.2018. 13:09

Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji [19] 01.02.2018. 11:36
Repozitorij  Laboratorij za znanost o prehrani [4] 08.02.2018. 14:33
Repozitorij  Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane [4] 02.02.2018. 10:53

Zavod za biokemijsko inženjerstvo [6]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama [21] 05.02.2018. 11:10
Repozitorij  Laboratorij za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada [5] 15.02.2017. 13:11
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije [23] 01.02.2018. 11:59
Repozitorij  Laboratorij za opću mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica [24] 25.01.2018. 11:12
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju antibiotika, probiotika i enzima [21] 05.02.2018. 10:44
Repozitorij  Kabinet za bioinformatiku [2] 15.12.2014. 23:22

Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo [10]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za pakiranje hrane [8] 09.10.2019. 12:17
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina [9] 06.04.2018. 10:08
Repozitorij  Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća [4] 25.01.2018. 10:41
Repozitorij  Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica [46] 28.06.2021. 14:32
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda [15] 26.01.2018. 11:56
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe [5] 30.01.2018. 11:25
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju vode [10] 31.01.2018. 11:11
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca [11] 01.02.2018. 11:46
Repozitorij  Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda [8] 05.02.2018. 11:00
Repozitorij  Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo [8] 25.02.2020. 10:19

Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, Zadar [2]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva [14] 02.02.2018. 11:17
Repozitorij  Centar Zadar [9] 31.01.2018. 11:58

Zavod za opće programe [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Laboratorij za održivi razvoj [10] 12.11.2021. 12:55