O Uredu za međunarodnu suradnju i akademsku mobilnost

Ured za međunarodnu suradnju i akademsku mobilnost:

Mole se svi studenti da se u slučaju konzultacija jave putem maila:  kjelavic@pbf.hr ili pozivom na broj  mobitela 092 50 10 714 kako bi dogovorili termin s Voditeljicom Ureda i/ili ECTS koordinatorom

Međunarodna suradnja i povezivanje znanstveno-nastavnih institucija u Europi, pa i šire, evidentan je opći trend i jedan od prioriteta akademskog obrazovnog sustava. Prehrambeno-biotehnološki fakultet izvodi znanstvene i nastavne aktivnosti u područjima biotehničkih, prirodnih i tehničkih znanosti. Prehrambena tehnologija, biotehnologija i nutricionizam su znanstvene discipline koje se u posljednjih nekoliko desetaka godina u svijetu izuzetno brzo razvijaju. Hrvatske znanstvene i visokoobrazovne institucije nastoje te trendove pratiti pa su u tom smislu prioriteti PBFa u najvećoj mjeri sukladni prioritetima Sveučilišta u Zagrebu koje internacionalizaciju svrstava među najvažnije razvojne procese.

U cilju provođenja sustavne i što intenzivnije međunarodne suradnje na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu od 2003. godine uprava Fakulteta u svom ustroju ima i prodekana za međunarodnu suradnju, a na Fakultetu djeluje i Odbor za međunarodnu suradnju koji uključuje nastavnike i studente s iskustvom međunarodne suradnje. Uz to, ustrojen je i Ured za međunarodnu suradnju koji pruža logističku podršku studentima i nastavnicima prvenstveno u ostvarivanju međunarodne mobilnosti. Uz to, na PBF-u djeluje ECTS koordinator koji pomaže studentima pri izboru kolegija/modula koje upisuju na studijskim programima inozemnih sveučilišta kako bi se osigurala sukladnost s našim studijskim programima i logika u vertikali pojedinih studija. Međunarodna suradnja PBF-a odvija se u vrlo različitim oblicima i sastavni je dio mnogih aktivnosti Fakulteta.

Ured za međunarodnu suradnju djeluje u prostorijama dekanata PBF-a, Pierottijeva 6, prizemlje, soba 48.

{* *}