Izjednačavanje stručnih naziva s odgovarajućim stručnim/akademskim nazivima

Potvrdu o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu ima pravo tražiti svaka osoba koja je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu ili predniku Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta završila sveučilišni dodiplomski ili stručni studij.

Stručni naziv stečen prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom utvrđenim Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/2007, 118/2012)

Postupak izdavanja odgovarajuće potvrde pokreće se dostavljanjem pismenog Zahtjeva za izdavanjem potvrde o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu s pripadajućim prilozima Uredu za studente. Zahtjevi se podnose osobno, na adresu: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: vdekov@pbf.hr

Zahtjevu se prilaže:

  • preslika diplome o završenom studiju,
  • dokaz o promjeni prezimena (vjenčani list, rodni list... – za podnositelje zahtjeva koji su u međuvremenu mijenjali prezime) i
  • dokaz o izvršenoj uplati troškova izdavanja potvrde. Troškovi izdavanja potvrde iznose 300,00 kuna i uplaćuju se na žiro-račun PBF-a (IBAN: HR 6623600001101209724, poziv na broj 4-1-9000).

Potvrde se izdaju isključivo na hrvatskom jeziku u jednom primjerku (format A4) i preuzimaju u Uredu za studente PBF-a u uredovno vrijeme (10:00 do 13:00 sati).

Obrazac Zahtjeva za izdavanjem potvrde o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu

Potvrda PBF-a o ispunjenosti uvjeta o minimumu od 55 ECTS-a za obavljanje poslova učitelja u osnovnoj školi

Zbog čestih upita i pismenih zamolbi diplomiranih inženjerki/inženjera koji su na PBF-u diplomirali te se zaposlili kao nastavnici/učitelji iz predmeta biologije i/ili kemije u osnovnoj školi, navodimo sljedeće:

Za izdavanje Potvrde o ispunjenosti uvjeta propisanih u članku 18.b i 19.b. Pravilnika NN.6/2019., da je učitelj iz predmeta biologije/kemije završio studijski program PBF-a s minimalno 55 ECTS bodova iz svakog pojedinačnog predmeta (biologije/kemije) poštom je potrebno poslati:

1.)  Pisanu zamolbu pozivom na čl. 3. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN.6/2019.) da vam Fakultet izda Potvrdu o ispunjenosti uvjeta propisanih u članku 18.b i 19.b. Pravilnika NN.6/2019., da ste za učitelja iz predmeta biologije/kemije završili studijski program PBF-a s minimalno 55 ECTS bodova iz svakog pojedinačnog predmeta (biologije/kemije)

Uz zamolbu napišite redoslijedom iz indeksa sve predmete za koje smatrate da ulaze u područje biologije/kemije.

2.) Presliku diplome Fakulteta

3.) Presliku indeksa (zbog izbornih predmeta i dr.)

4.) Presliku vjenčanog lista - ako je došlo do promjene prezimena u odnosu na diplomu

Prema Bolonjskom sustavu te uvođenjem titule mastera/magistra i izjednačavanja s inženjerskim studijem i titulama, studiranje se provodi kroz 60 ECTS bodova po godini što ukupno iznosi 300 ECTS bodova završetkom studija. Za izdavanje Potvrde o ispunjenosti uvjeta potrebno je da podnositelj zahtjeva ostvari za svaki od predmeta (biologija/kemija) minimalno 55 ECTS-a u položenim predmetima iz odgovarajućeg područja. Iz navedenog proizlazi da podnositelji zahtjeva za izdavanjem Potvrde o ispunjenosti uvjeta za oba predmeta (biologija i kemija), moraju ostvariti ukupno 110 ECTS-a (55 + 55), pri čemu se isti položeni predmet ne može dvostruko bodovati.

Prema Odluci o cijenama usluga Fakulteta, izdavanje Potvrde naplaćuje se 150,00 kn za svaku Potvrdu pojedinačno, na IBAN Fakulteta: HR6623600001101209724, opis plaćanja: Usluga Fakulteta za izdavanje Potvrde.