O fakultetu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je vodeća znanstveno-istraživačka i nastavna institucija u Republici Hrvatskoj u području biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma. Dugogodišnja djelatnost fakulteta u obrazovanju visokokvalitetnog stručnog kadra te izvođenje znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom bila je i ostala glavni pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva u navedenom području djelovanja. Proteklih godina školovane su generacije prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista koje su radile i rade u prehrambenoj, fermentativnoj i farmaceutskoj industriji te na različitim poslovima u javnom sektoru. Mnogi su nastavili akademsku i znanstvenu karijeru u Hrvatskoj i inozemstvu te učinili studij i fakultet međunarodno prepoznatljivim.

Fakultet raspolaže s moderno opremljenim predavaonicama i nizom laboratorija koji omogućavaju stjecanje praktičnog znanja i vještina iz kemije, biologije, mikrobiologije, genetike, toksikologije, znanosti o prehrani, primjene suvremenih instrumentalnih tehnika u analizi hrane, komponenti hrane i cijelog niza drugih disciplina inženjerskih disciplina i tehnologija prerade hrane potrebnih za cjelovito obrazovanje stručnjaka u navedenim područjima. Fakultet se sastoji od šest zavoda s ukupno 27 laboratorija i sedam kabineta koji su odgovorni za izvođenje nastave na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studenti se obrazuju na području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. 

Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu studenti mogu upisati jedan od tri prijediplomska studija: studij Prehrambena tehnologija, studij Nutricionizam i studij Biotehnologija. Prijediplomski studiji traju tri godine nakon čega se stječe akademski naziv prvostupnika inženjera prehrambene tehnologije ili biotehnologije odnosno prvostupnika nutricionizma. Nakon jednog od završenih prijediplomskih studija, može se nastaviti studiranje na nekom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine. To su diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo, Upravljanje sigurnošću hrane, Nutricionizam, Molekularna biotehnologija i Bioprocesno inženjerstvo nakon čega se stječe akademski naziv magistra odnosno magistra inženjera. Na diplomske studije neposredno se nastavlja poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. S obzirom da se navedeni doktorski program izvodi samo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, upisuju ga doktorandi i s drugih fakulteta i sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Stečene kompetencije na doktorskom programu omogućuju doktorandima nakon stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti nastavak znanstveno-istraživačkog rada u odgovarajućim istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu te mogućnost post-doktorskog usavršavanja u zemlji i inozemstvu. Osim doktorskog, fakultet izvodi i poslijediplomske specijalističke studije Kvaliteta i sigurnost hrane i Upravljanje hranom.

Fakultet provodi i stručne aktivnosti kroz Centar za kontrolu namirnica kao akreditirani laboratorij za kontrolu sigurnosti i kvalitete prehrambenih proizvoda i proizvoda opće upotrebe na području Europske unije. U sklopu visokog učilišta Centar djeluje kao jedna od prvih spin-off tvrtki i to već preko 50 godina. Unutar Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta od 2007. godine u Zadru djeluje Centar za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. U Centru djeluju Laboratorij za procese sušenja i praćenja stabilnosti biološki aktivnih spojeva, a od 2015. godine i Laboratorij za kontrolu kvalitete meda.

Misija fakulteta na području znanstveno-istraživačke djelatnosti je provođenje znanstvenih, temeljnih i razvojnih istraživanja u interdisciplinarnim znanstvenim poljima prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma te drugih srodnih znanstvenih disciplina. Cilj je poticanje kritičkog promišljanja i kreativnosti koje dovode do novih znanstvenih spoznaja i ideja te inovacija potrebnih za transfer znanja i tehnologije u gospodarstvo. Rezultati istraživanja doveli su do međunarodne prepoznatljivosti fakulteta kao centra znanstveno-istraživačke izvrsnosti u ovom znanstvenom području. Prehrambeno-biotehnološki fakultet prepoznat je s jasnim istraživačkim profilom kojeg karakterizira istraživačka izvrsnost priznata na međunarodnoj razini. Kroz nastavu temeljenu na istraživanjima obrazuju se budući nositelji razvitka znanosti i društvenog razvitka u cjelini. Stvaranjem novih ideja i tehnoloških rješenja, kritičkim promišljanjem i kreativnošću, Prehrambeno-biotehnološki fakultet postao je ključni pokretač gospodarstva i održivog razvoja na području biotehničkih znanosti u Republici Hrvatskoj.

{* *}