Poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje hranom"

Voditeljica studija: prof. dr. sc. Ksenija Markov

Uvod

Uvodni tekst

Opći dio

Opći podaci o studiju

Opis programa

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

{* *}