Studiji

Prehrambeno–biotehnološki fakultet novim studentima otvara mogućnost odabira jednog od tri prijediplomska studija u trajanju od tri godine po završetku kojih se otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka studiranja na jednom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine te na trima poslijediplomskim specijalističkim studijima (u trajanju od tri semestra) i poslijediplomskome sveučilišnom (doktorskom) studiju (u trajanju od tri godine).

Prema nastavnim programima provode se i poslijediplomski sveučilišni studiji u trajanju od tri godine po završetku kojih se stječe naziv doktora znanosti.

Nastavni program iz ISVU-a

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI (3 godine tj. 6 semestara): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
prehrambene tehnologije sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije (univ. bacc. ing. techn. aliment.)
nutricionizma sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) nutricionizma (univ. bacc. nutr.)
biotehnologije sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biotehnologije (univ. bacc. ing. biotechn.)
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI (2 godine tj. 4 semestra): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
prehrambenog inženjerstva sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka prehrambenog inženjerstva (univ. mag. ing. techn. aliment.)
upravljanja sigurnošću hrane sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka upravljanja sigurnošću hrane (univ. mag. ing. techn. aliment.)
nutricionizam sveučilišni magistar/magistra nutricionizma (univ. mag. nutr.)
molekularna biotehnologija sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka molekularne biotehnologije (univ. mag. ing. biotechn.)
bioprocesno inženjerstvo sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka bioprocesnog inženjerstva (univ. mag. ing. bioproc.)
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI (1,5 godinu, tj. 3 semestra): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
Kvaliteta i sigurnost hrane specijalist kvalitete i sigurnosti hrane (spec. kvalitete i sigurnosti hrane)
Upravljanje hranom specijalist upravljanja hranom (spec. upravljanja hranom)
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ (3 godine, tj. 6 semestra): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam doktor/doktorica znanosti u području biotehničkih znanosti (dr. sc. biotech.)

Programi su osmišljeni na temelju dugogodišnjeg iskustva i u skladu sa sličnim studijima na europskim i američkim sveučilištima, a s ciljem stjecanja znanja i vještina za:

  • rad u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji,
  • poslove vezane uz zaštitu okoliša,
  • rad u zdravstvu
  • rad u institucijama koje organizirano nude hranu (npr. hoteli, restorani)
  • rad u znanstveno–istraživačkim institucijama
  • rad u javnim službama
  • poslove vezane uz edukaciju i promicanje pravilne prehrane.
{* *}