Studiji

Prehrambeno–biotehnološki fakultet novim studentima otvara mogućnost odabira jednog od tri prijediplomska studija u trajanju od tri godine po završetku kojih se otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka studiranja na jednom od pet diplomskih studija u trajanju od dvije godine te na trima poslijediplomskim specijalističkim studijima (u trajanju od tri semestra) i poslijediplomskome sveučilišnom (doktorskom) studiju (u trajanju od tri godine).

Prema nastavnim programima provode se i poslijediplomski sveučilišni studiji u trajanju od tri godine po završetku kojih se stječe naziv doktora znanosti.

Nastavni program iz ISVU-a

PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI (3 godine tj. 6 semestara): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
prehrambene tehnologije prvostupnik prehrambene tehnologije
nutricionizma prvostupnik nutricionizma
biotehnologije prvostupnik biotehnologije
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI (2 godine tj. 4 semestra): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
prehrambenog inženjerstva magistar prehrambenog inženjerstva
upravljanja sigurnošću hrane magistar upravljanja sigurnošću hrane
nutricionizam magistar nutricionizma
molekularna biotehnologija magistar molekularne biotehnologije
bioprocesno inženjerstvo magistar bioprocesnog inženjerstva
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI (1,5 godinu, tj. 3 semestra): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
Kvaliteta i sigurnost hrane sveučilišni/a specijalist/ specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane
Upravljanje hranom sveučilišni/a specijalist/ specijalistica upravljanja hranom
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ (3 godine, tj. 6 semestra): STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV
Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam doktor/doktorica znanosti

Programi su osmišljeni na temelju dugogodišnjeg iskustva i u skladu sa sličnim studijima na europskim i američkim sveučilištima, a s ciljem stjecanja znanja i vještina za:

  • rad u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji,
  • poslove vezane uz zaštitu okoliša,
  • rad u zdravstvu
  • rad u institucijama koje organizirano nude hranu (npr. hoteli, restorani)
  • rad u znanstveno–istraživačkim institucijama
  • rad u javnim službama
  • poslove vezane uz edukaciju i promicanje pravilne prehrane.
{* *}