Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Predstojnik

prof.dr.sc. Helga Medić

Telefon: + 385 1 4605 126
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: hmedic@pbf.hr
Telefon:

Ured

Ljerka Babić

Telefon: + 385 1 4605 070
Telefaks: + 385 1 4836 072
Email: ljbabic@pbf.hr

Lokacija

3. kat

Djelatnici Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo sudjeluju u izvođenju nastave na svim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a pojedini djelatnici Zavoda sudjeluju i na drugim srodnim fakultetima hrvatskih sveučilišta. Znanstvena aktivnost Zavoda odvija se u sklopu niza znanstvenih projekata kojima je cilj unapređenje i razvoj novih procesa i tehnologija proizvodnje različitih prehrambenih proizvoda, a posebice funkcionalne hrane. Istraživanja su usmjerena na razvoj i primjenu netoplinskih tehnika procesiranja - hladne plazme, pulsirajućeg električnog polja, ultrazvučnih postupaka, visokoga hidrostatskog tlaka, tribomehaničke mikronizacije, membranskih procesa, primjenu niskih temperatura (smrzavanje), ekstruzije te modernih toplinskih tehnika - mikrovalova kao i drugih postupaka radi unapređenja kakvoće postojećih i razvoja novih prehrambenih proizvoda. Predmet znanstvenog rada su i obrada nusproizvoda te otpada prehrambene industrije. Radi se na području tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, ribe, peradi, konditorskih proizvoda, ulja, masti, prerađevina od voća i povrća, vina, jakih alkoholnih pića, voda, pekarskih i drugih proizvoda. Osim navedenog, važna se istraživanja provode i na području obrade tehnoloških i otpadnih voda prehrambene i drugih srodnih industrija. U svim istraživanjima primjenjuju se najsuvremenije metode praćenja procesa i kakvoće proizvoda. Zavod za svoja istraživanja koristi vlastiti poluindustrijski praktikum, te centralni kemijski i instrumentalni laboratorij sa svom potrebnom opremom. Osim znanstvene aktivnosti, Zavod ima razvijenu i značajnu suradnju s prehrambenom industrijom radi rješavanja različitih procesnih problema, razvoja novih procesa i proizvoda, te izrade tehnoloških rješenja pogona za preradu i proizvodnju različitih proizvoda.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva
Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe
Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda
Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda
Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda
Laboratorij za tehnologiju vode
Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
Kabinet za tehnološko projektiranje
Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca
Laboratorij za pakiranje hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mara Banović dr.sc. redoviti profesor
Rajka Božanić dr.sc. redoviti profesor
Duška Ćurić dr.sc. redoviti profesor
Verica Dragović-Uzelac dr.sc. redoviti profesor
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Zoran Herceg dr.sc. redoviti profesor
Draženka Komes dr.sc. redoviti profesor
Karin Kovačević Ganić dr.sc. redoviti profesor
Tibela Landeka Dragičević dr.sc. redoviti profesor
Branka Levaj dr.sc. redoviti profesor
Marin Matošić dr.sc. redoviti profesor
Helga Medić dr.sc. redoviti profesor
Suzana Rimac Brnčić dr.sc. redoviti profesor
Dubravka Škevin dr.sc. redoviti profesor
Sandra Balbino dr.sc. izvanredni profesor
Jasna Mrvčić dr.sc. izvanredni profesor
Anet Režek Jambrak dr.sc. izvanredni profesor
Damir Stanzer dr.sc. izvanredni profesor
Sanja Vidaček Filipec dr.sc. izvanredni profesor
Marija Badanjak Sabolović dr.sc. docent
Irena Barukčić dr.sc. docent
Ana Belščak-Cvitanović dr.sc. docent
Danijela Bursać Kovačević dr.sc. docent
Josip Ćurko dr.sc. docent
Natka Ćurko dr.sc. docent
Nikolina Čukelj dr.sc. docent
Ivona Elez Garofulić dr.sc. docent
Klara Kraljić dr.sc. docent
Mia Kurek dr.sc. docent
Katarina Lisak Jakopović dr.sc. docent
Nives Marušić Radovčić dr.sc. docent
Dubravka Novotni dr.sc. docent
Mario Ščetar dr.sc. docent
Tomislava Vukušić dr.sc. docent
Zoran Zorić dr.sc. docent
Domagoj Gabrić dr.sc. znanstveni suradnik
Stela Križanović dr.sc. znanstveni suradnik
Sandra Pedisić dr.sc. znanstveni suradnik
Dijana Grgas Uhlik dr.sc. viši asistent
Tibor Janči dr.sc. viši asistent
Marko Obranović dr.sc. viši asistent
Predrag Putnik dr.sc. viši asistent
Maja Repajić dr.sc. viši asistent
Marina Tomašević dr.sc. viši asistent
Arijana Bušić mag. ing. asistent
Karla Hanousek Čiča mag. ing. asistent
Sara Karača mag. ing. asistent
Karla Kelšin mag. ing. asistent
Katarina Lukić mag. ing. asistent
Monika Ostrman mag. ing. asistent
Višnja Stulić mag. ing. asistent
Tea Štefanac mag. ing. asistent
Aleksandra Vojvodić Cebin dipl.ing. asistent
Bojana Voučko dipl.ing. asistent
Vanja Lovrić mag. ing. stručni suradnik
Ivna Vrana Špoljarić dipl.ing. stručni suradnik
Biserka Ščurić viši tehnički suradnik
Vlado Crnek mag. ing. viši tehnički suradnik
Sanja Lončarić mag. ing. viši tehnički suradnik
Snježana Šimunić tehnički suradnik
Lidija Drobac univ. bacc. ing. tehnički suradnik
Damir Karlović dr.sc. professor emeritus
Tomislav Lovrić dr.sc. professor emeritus

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 39770 (PT obv); 39783 (BT izb A) 4
Ekstruzija u prehrambenoj industriji 39800 3
Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane 5
Kemija i tehnologija mesa i ribe 53737 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 22702 10
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 10
Kemija i tehnologija žitarica 39790, 53289 10
Minimalno procesiranje voća i povrća 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Osnove prehrambenih tehnologija 32429 (N), 39767 (PT) 5
Osvježavajuća bezalkoholna pića 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo I 8
Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I 21501 -
Procesi konzerviranja hrane 5
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda 39856 3
Procesi pripreme hrane 21704 8
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 39862 3
Sirovine prehrambene industrije 24199 i 64882 4
Sladila 39857, 53700 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4
Tehnologija vode (Biotehnologija) 32422 4
Tehnologija vode (Prehrambena tehnologija) 64885 4
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3
Uvod u prehrambene tehnologije 2
Začinsko i aromatsko bilje 3
Zakonski propisi u kontroli i kvaliteti hrane 32440 3
Znanost i tehnologija peradi i jaja 39799 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja 4
Biotehnologija u zaštiti okoliša 53625 (BPI obv; MB izb B) 4
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 53300 3
Food packaging 4
Higijena i sanitacija 53284 3
Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu 53641 6
Kemija i tehnologija mesa i ribe 53737 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 22702 10
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 10
Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša 53729 3
Mineralne, izvorske i stolne vode 53668 3
Modificirane masti i ulja 53295 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 8
Prehrambene tehnologije 53682 8
Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog podrijetla 8
Prehrambeni aditivi 53727 / 53731 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo II 5
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Principi biotehnološke proizvodnje hrane 53281 5
Principi ekološke proizvodnje hrane 53690 3
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 53297 3
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 53735, 53744 3
Senzorika i analitika vina 53748; 53294 3
Shelf Life of Packaged Foodstuffs 3
Sladila 39857, 53700 3
Sustavi osiguranja kvalitete 53283 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4
Tehnološko projektiranje 21801 5
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnologije u preradi ribe i školjki 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i metode pakiranja hrane 3
Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija) 3
Bioremedijacija i biološki procesi obrade otpadnih voda 3
Biotehnološka proizvodnja alkohola i biomase mikroorganizama 3
Ekološka proizvodnja hrane 3 ECTS
Funkcionalna hrana 5
Kemija i tehnologija lipida 3
Membranski procesi u obradi voda 3
Nove metode u biološkoj obradi otpadnih voda 3
Prehrambena vlakna kao funkcionalni sastojci hrane 3
Prehrambeni aditivi 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 5
Prirodni izvori fitokemikalija u prehrani 3
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Proizvodnja hrane – integrirani pristup 5 ECTS
Tehnologija bezglutenskih proizvoda 3
Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i sirutkinih proteina 3
Tehnologija mesa 3
Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 3
Tehnologija vina 3
Tehnologije u preradi voća i povrća 3
Tehnologije u preradi žitarica 3 ECTS
Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva 3
Znanost o hrani 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Agro-food production systems 5
Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana 3
Nove tehnologije u konditorskoj industriji 5
Nove tehnologije u pekarstvu 5
Razvoj konditorskih proizvoda 5
Razvoj pekarskih proizvoda 5
Zakonski propisi o hrani 1