Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Predstojnik

prof.dr.sc. Rajka Božanić

Telefon: + 385 1 4605 018
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: rbozan@pbf.hr

Ured

Ljerka Babić

Telefon: + 385 1 4605 070
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: ljbabic@pbf.hr

Lokacija

3. kat
preh-teh

Djelatnici Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo sudjeluju u izvođenju nastave na svim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a pojedini djelatnici Zavoda sudjeluju i na drugim srodnim fakultetima hrvatskih sveučilišta. Znanstvena aktivnost Zavoda odvija se u sklopu niza znanstvenih projekata kojima je cilj unapređenje i razvoj novih procesa i tehnologija proizvodnje različitih prehrambenih proizvoda, a posebice funkcionalne hrane. Istraživanja su usmjerena na razvoj i primjenu netoplinskih tehnika procesiranja - hladne plazme, pulsirajućeg električnog polja, ultrazvučnih postupaka, visokoga hidrostatskog tlaka, tribomehaničke mikronizacije, membranskih procesa, primjenu niskih temperatura (smrzavanje), ekstruzije te modernih toplinskih tehnika - mikrovalova kao i drugih postupaka radi unapređenja kakvoće postojećih i razvoja novih prehrambenih proizvoda. Predmet znanstvenog rada su i obrada nusproizvoda te otpada prehrambene industrije. Radi se na području tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, ribe, peradi, konditorskih proizvoda, ulja, masti, prerađevina od voća i povrća, vina, jakih alkoholnih pića, voda, pekarskih i drugih proizvoda. Osim navedenog, važna se istraživanja provode i na području obrade tehnoloških i otpadnih voda prehrambene i drugih srodnih industrija. U svim istraživanjima primjenjuju se najsuvremenije metode praćenja procesa i kakvoće proizvoda. Zavod za svoja istraživanja koristi vlastiti poluindustrijski praktikum, te centralni kemijski i instrumentalni laboratorij sa svom potrebnom opremom. Osim znanstvene aktivnosti, Zavod ima razvijenu i značajnu suradnju s prehrambenom industrijom radi rješavanja različitih procesnih problema, razvoja novih procesa i proizvoda, te izrade tehnoloških rješenja pogona za preradu i proizvodnju različitih proizvoda.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva
Kabinet za procese pripreme hrane
Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe
Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda
Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda
Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda
Laboratorij za tehnologiju vode
Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
Kabinet za tehnološko projektiranje
Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca
Laboratorij za pakiranje hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mara Banović dr.sc. redoviti profesor
Rajka Božanić dr.sc. redoviti profesor
Duška Ćurić dr.sc. redoviti profesor
Verica Dragović-Uzelac dr.sc. redoviti profesor
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Zoran Herceg dr.sc. redoviti profesor
Draženka Komes dr.sc. redoviti profesor
Karin Kovačević Ganić dr.sc. redoviti profesor
Tibela Landeka Dragičević dr.sc. redoviti profesor
Branka Levaj dr.sc. redoviti profesor
Marin Matošić dr.sc. redoviti profesor
Helga Medić dr.sc. redoviti profesor
Jasna Mrvčić dr.sc. redoviti profesor
Suzana Rimac Brnčić dr.sc. redoviti profesor
Dubravka Škevin dr.sc. redoviti profesor
Sanja Vidaček Filipec dr.sc. redoviti profesor
Sandra Balbino dr.sc. izvanredni profesor
Danijela Bursać Kovačević dr.sc. izvanredni profesor
Dubravka Novotni dr.sc. izvanredni profesor
Damir Stanzer dr.sc. izvanredni profesor
Marija Badanjak Sabolović dr.sc. docent
Irena Barukčić dr.sc. docent
Josip Ćurko dr.sc. docent
Natka Ćurko dr.sc. docent
Nikolina Čukelj Mustač dr.sc. docent
Ivona Elez Garofulić dr.sc. docent
Klara Kraljić dr.sc. docent
Mia Kurek dr.sc. docent
Katarina Lisak Jakopović dr.sc. docent
Nives Marušić Radovčić dr.sc. docent
Marko Obranović dr.sc. docent
Sandra Pedisić dr.sc. docent
Maja Repajić dr.sc. docent
Mario Ščetar dr.sc. docent
Marina Tomašević dr.sc. docent
Tomislava Vukušić Pavičić dr.sc. docent
Zoran Zorić dr.sc. docent
Zrinka Čošić dr.sc. viši asistent
Dijana Grgas dr.sc. viši asistent
Tibor Janči dr.sc. viši asistent
Aleksandra Vojvodić Cebin dr.sc. viši asistent
Višnja Stulić dr.sc. asistent
Bojana Voučko dr.sc. asistent
Vlado Crnek mag. ing. asistent
Ana Dobrinčić mag. ing. asistent
Matea Habuš mag. ing. asistent
Karla Hanousek Čiča mag. ing. asistent
Mia Ivanov mag. ing. asistent
Valentina Kruk mag. ing. asistent
Katarina Lukić mag. ing. asistent
Ana Mandura mag. ing. asistent
Arijana Martinić mag. ing. asistent
Ivna Poljanec mag. ing. asistent
Danijela Šeremet mag. ing. asistent
Tea Štefanac mag. ing. asistent
Zdenka Pelaić dipl.ing. asistent
Vanja Lovrić mag. ing. stručni suradnik
Biserka Ščurić viši tehnički suradnik
Lidija Drobac univ. bacc. ing. viši tehnički suradnik
Anica Bebek Markovinović mag. ing. viši tehnički suradnik
Sanja Lončarić mag. ing. viši tehnički suradnik
Lucija Surać mag. ing. viši tehnički suradnik
Snježana Šimunić tehnički suradnik
Tomislav Lovrić dr.sc. professor emeritus

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N); 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 39770 (PT obv); 39783 (BT izb A) 4
Ekstruzija u prehrambenoj industriji 39800 3
Kemija i tehnologija mesa i ribe 53737 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 22702; 53742 10
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815; 39815 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 39791; 53738 10
Kemija i tehnologija žitarica 39790, 53289 10
Minimalno procesiranje voća i povrća 39802 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Osnove prehrambenih tehnologija 32429 (N), 39767 (PT) 5
Osvježavajuća bezalkoholna pića 39798 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1 39766 8
Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I 21501 -
Procesi konzerviranja hrane 39768 5
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda 39856 3
Procesi pripreme hrane 39844 8
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 39862 3
Sirovine prehrambene industrije 24199 i 64882 3 i 4
Sladila 39857, 53700 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4
Tehnologija vode (Biotehnologija) 32422 4
Tehnologija vode (Prehrambena tehnologija) 64885 4
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3
Uvod u prehrambene tehnologije 24090 2
Začinsko i aromatsko bilje 39858 3
Zakonski propisi u kontroli kvalitete hrane 32440 3
Znanost i tehnologija peradi i jaja 39799 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N); 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja 53623 4
Biotehnologija u zaštiti okoliša 53625 (BPI obv; MB izb B) 4
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 53300 3
Food packaging 4
Higijena i sanitacija 53284 3
Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu 53641 6
Kemija i tehnologija mesa i ribe 53737 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 22702; 53742 10
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815; 39815 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 39791; 53738 10
Kemija i tehnologija žitarica 39790, 53289 10
Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša 53729 3
Mineralne, izvorske i stolne vode 53668 3
Modificirane masti i ulja 53295 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848 5
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 53683 8
Prehrambene tehnologije 53682 8
Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog podrijetla 53684 8
Prehrambeni aditivi 53727 / 53731 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2 53685 5
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Principi biotehnološke proizvodnje hrane 161060 5
Principi ekološke proizvodnje hrane 53690 3
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 53297 3
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 53735, 53744 3
Senzorika i analitika vina 53748; 53294 3
Shelf Life of Packaged Foodstuffs 3
Sladila 39857, 53700 3
Sustavi osiguranja kvalitete 53283 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4
Tehnološko projektiranje 53286 5
Trajnost upakiranih proizvoda 39849 (PredDipl) 53298 (Dipl) 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnologije u preradi ribe i školjki 165621 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i metode pakiranja hrane 165614 3
Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija) 3
Bioremedijacija i biološki procesi obrade otpadnih voda 165653 3
Biotehnološka proizvodnja alkohola i biomase mikroorganizama 165596 3
Ekološka proizvodnja hrane 165627 3 ECTS
Funkcionalna hrana 165668 5
Kemija i tehnologija lipida 165625 3
Membranski procesi u obradi voda 165593 3
Nove metode u biološkoj obradi otpadnih voda 3
Prehrambena vlakna kao funkcionalni sastojci hrane 165616 3
Prehrambeni aditivi 165615 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 165667 5
Prirodni izvori fitokemikalija u prehrani 165628 3
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Proizvodnja hrane – integrirani pristup 165666 5 ECTS
Tehnologija bezglutenskih proizvoda 165620 3
Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i sirutkinih proteina 165617 3
Tehnologija mesa 165622 3
Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 165626 3
Tehnologija vina 165623 3
Tehnologije u preradi voća i povrća 165618 3
Tehnologije u preradi žitarica 165619 3 ECTS
Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva 3
Znanost o hrani 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Agro-food production systems 5
Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana 3
Nove tehnologije u konditorskoj industriji 5
Nove tehnologije u pekarstvu 5
Pakiranje hrane 5
Razvoj konditorskih proizvoda 5
Razvoj pekarskih proizvoda 5
Sigurnost upakirane hrane 3
Zakonski propisi o hrani 1