Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Predstojnik

prof.dr.sc. Sanja Vidaček Filipec

Telefon: + 385 1 4605 099
Email: svidacek@pbf.hr

Ured

Ljerka Babić

Telefon: + 385 1 4605 070
Email: ljbabic@pbf.hr

Lokacija

3. kat
preh-teh

Djelatnici Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo sudjeluju u izvođenju nastave na svim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a pojedini djelatnici Zavoda sudjeluju i na drugim srodnim fakultetima hrvatskih sveučilišta. Znanstvena aktivnost Zavoda odvija se u sklopu niza znanstvenih projekata kojima je cilj unapređenje i razvoj novih procesa i tehnologija proizvodnje različitih prehrambenih proizvoda, a posebice funkcionalne hrane. Istraživanja su usmjerena na razvoj i primjenu netoplinskih tehnika procesiranja - hladne plazme, pulsirajućeg električnog polja, ultrazvučnih postupaka, visokoga hidrostatskog tlaka, tribomehaničke mikronizacije, membranskih procesa, primjenu niskih temperatura (smrzavanje), ekstruzije te modernih toplinskih tehnika - mikrovalova kao i drugih postupaka radi unapređenja kakvoće postojećih i razvoja novih prehrambenih proizvoda. Predmet znanstvenog rada su i obrada nusproizvoda te otpada prehrambene industrije. Radi se na području tehnologije mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, ribe, peradi, konditorskih proizvoda, ulja, masti, prerađevina od voća i povrća, vina, jakih alkoholnih pića, voda, pekarskih i drugih proizvoda. Osim navedenog, važna se istraživanja provode i na području obrade tehnoloških i otpadnih voda prehrambene i drugih srodnih industrija. U svim istraživanjima primjenjuju se najsuvremenije metode praćenja procesa i kakvoće proizvoda. Zavod za svoja istraživanja koristi vlastiti poluindustrijski praktikum, te centralni kemijski i instrumentalni laboratorij sa svom potrebnom opremom. Osim znanstvene aktivnosti, Zavod ima razvijenu i značajnu suradnju s prehrambenom industrijom radi rješavanja različitih procesnih problema, razvoja novih procesa i proizvoda, te izrade tehnoloških rješenja pogona za preradu i proizvodnju različitih proizvoda.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju mesa i ribe
Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća
Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda
Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda
Laboratorij za kemiju i tehnologiju žitarica
Laboratorij za tehnologiju ulja i masti
Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda
Laboratorij za tehnologiju vode
Laboratorij za tehnologiju i analitiku vina
Kabinet za tehnološko projektiranje
Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca
Laboratorij za pakiranje hrane
Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti biološki aktivnih spojeva
Kabinet za procese pripreme hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Sandra Balbino dr.sc. redoviti profesor
Mara Banović dr.sc. redoviti profesor
Rajka Božanić dr.sc. redoviti profesor
Duška Ćurić dr.sc. redoviti profesor
Verica Dragović-Uzelac dr.sc. redoviti profesor
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Zoran Herceg dr.sc. redoviti profesor
Draženka Komes dr.sc. redoviti profesor
Karin Kovačević Ganić dr.sc. redoviti profesor
Tibela Landeka Dragičević dr.sc. redoviti profesor
Branka Levaj dr.sc. redoviti profesor
Marin Matošić dr.sc. redoviti profesor
Helga Medić dr.sc. redoviti profesor
Jasna Mrvčić dr.sc. redoviti profesor
Dubravka Novotni dr.sc. redoviti profesor
Suzana Rimac Brnčić dr.sc. redoviti profesor
Damir Stanzer dr.sc. redoviti profesor
Dubravka Škevin dr.sc. redoviti profesor
Sanja Vidaček Filipec dr.sc. redoviti profesor
Marija Badanjak Sabolović dr.sc. izvanredni profesor
Irena Barukčić Jurina dr.sc. izvanredni profesor
Danijela Bursać Kovačević dr.sc. izvanredni profesor
Josip Ćurko dr.sc. izvanredni profesor
Natka Ćurko dr.sc. izvanredni profesor
Nikolina Čukelj Mustač dr.sc. izvanredni profesor
Ivona Elez Garofulić dr.sc. izvanredni profesor
Klara Kraljić dr.sc. izvanredni profesor
Mia Kurek dr.sc. izvanredni profesor
Katarina Lisak Jakopović dr.sc. izvanredni profesor
Nives Marušić Radovčić dr.sc. izvanredni profesor
Marko Obranović dr.sc. izvanredni profesor
Mario Ščetar dr.sc. izvanredni profesor
Tomislava Vukušić Pavičić dr.sc. izvanredni profesor
Dijana Grgas dr.sc. docent
Sandra Pedisić dr.sc. docent
Maja Repajić dr.sc. docent
Marina Tomašević dr.sc. docent
Aleksandra Vojvodić Cebin dr.sc. docent
Bojana Voučko dr.sc. docent
Karla Hanousek Čiča dr.sc. viši asistent
Tibor Janči dr.sc. viši asistent
Katarina Perić dr.sc. viši asistent
Višnja Stulić dr.sc. viši asistent
Ena Cegledi dr.sc. asistent
Erika Dobroslavić dr.sc. asistent
Danijela Šeremet dr.sc. asistent
Anica Bebek Markovinović mag. ing. asistent
Vlado Crnek mag. ing. asistent
Katarina Filipan mag. ing. asistent
Tomislava Grgić mag. ing. asistent
Mia Ivanov mag. ing. asistent
Ana Mandura Jarić mag. ing. asistent
Roko Marović mag. ing. asistent
Kristina Radoš mag. ing. asistent
Tea Štefanac mag. ing. asistent
Lidija Drobac univ. bacc. ing. viši tehnički suradnik
Sanja Lončarić mag. ing. viši tehnički suradnik
Lucija Surać mag. ing. viši tehnički suradnik
Mislav Herceg tehnički suradnik
Snježana Šimunić tehnički suradnik
Melisa Trputec tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N); 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 39770 (PT obv); 39783 (BT izb A) 4
Ekstruzija u prehrambenoj industriji 39800 3
Kemija i tehnologija kave i čaja 252757 3
Kemija i tehnologija mesa i ribe 39812; 53737; 253082 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 39795; 22702; 53742; 239587 10 / 6
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 253090, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815; 39815;253081 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 39791; 53738; 253080 10/6
Minimalno procesiranje voća i povrća 39802 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848; 253077; 239623 5
Osnove prehrambenih tehnologija 39767 (PT) 5
Osnove prehrambenih tehnologija namirnica biljnog podrijetla 240365 -
Osnove tehnologija mesa, ribe, mlijeka i vode 252791 3
Osnove tehnologija žitarica, ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 252720 5
Osnove tehnologije voća, povrća i vina 252763 5
Osvježavajuća bezalkoholna pića 39798 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1 39766 8
Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I 21501 -
Principi biotehnološke proizvodnje hrane 252756 3
Procesi konzerviranja hrane 39768 5
Procesi prerade maslina 252759 3
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda 39856 3
Procesi pripreme hrane 252790; 39844 6
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 39862 3
Sirovine prehrambene industrije 24199 i 64882 3 i 4
Sladila 252758; 39857, 53700 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4
Tehnologija sladoleda i mliječnih deserata 252760 3
Tehnologija vode (Biotehnologija) 252781; 32422 4
Tehnologija vode (Prehrambena tehnologija) 252726; 64885 4
Trajnost upakiranih proizvoda 239620; 39849 3
Uvod u prehrambene tehnologije 24090 2
Uvod u prehrambene tehnologije 239329 -
Začinsko i aromatsko bilje 39858 3
Zakonska regulativa u proizvodnji hrane 252767 2
Zakonski propisi u kontroli kvalitete hrane 252798; 32440 3
Znanost i tehnologija peradi i jaja 39799 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alternativni i analogni mliječni proizvodi 239594 3
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N); 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja 239619; 53623 4
Biorazgradnja i organski spojevi 253086 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 53625 (BPI obv; MB izb B) 4
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 239604; 53300 3
Food packaging 192020 4
Higijena i sanitacija 53284 3
Higijena i sanitacija u prehrambenoj industriji 239538 3
Higijena i sanitacija u prehrambenom lancu 53641 6
Kemija i tehnologija lipida 239588 6
Kemija i tehnologija mesa i ribe 39812; 53737; 253082 10
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 39795; 22702; 53742; 239587 10 / 6
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 253090, 53741 10
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Kemija i tehnologija vina 39815; 39815;253081 10
Kemija i tehnologija voća i povrća 39791; 53738; 253080 10/6
Kemija i tehnologija žitarica 253089; 39790 6
Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša 53729 3
Mineralne, izvorske i stolne vode 239593; 53668 3
Modificirane masti i ulja 253474; 53295 3
Nova hrana 53672, 53674, 39848; 253077; 239623 5
Nove tehnike obrade hrane 239534 5
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 53683 8
Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog podrijetla 53684 8
Prehrambeni aditivi 53727 / 53731 / 239546 / 239518 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2 53685 5
Primjenjena instrumentalna analiza 66800 3
Principi ekološke proizvodnje hrane 53690 3
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 53297; 253094 3
Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina 253088; 53735, 53744 3
Projektiranje u prehrambenoj industriji 239589 4
Razvoj novih proizvoda prehrambene industrije 253079 3
Selected topics in food packaging 192093 3
Senzorika i analitika vina 239598; 53748; 53294 3
Shelf Life of Packaged Foodstuffs 196345 3
Sladila 252758; 39857, 53700 3
Sustavi osiguranja kvalitete 239591; 53283 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4
Tehnologija hrane za posebne prehrambene potrebe 239597 3
Tehnologija mesa, peradi i jaja 253571 3
Tehnološko projektiranje 53286 5
Trajnost upakiranih proizvoda 239620; 53298 3

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnologije u preradi ribe i školjki 165621 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i metode pakiranja hrane 165614 3
Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija) 3
Bioremedijacija i biološki procesi obrade otpadnih voda 165653 3
Biotehnološka proizvodnja alkohola i biomase mikroorganizama 165596 3
Ekološka proizvodnja hrane 165627 3 ECTS
Funkcionalna hrana 165668 5
Kemija i tehnologija lipida 165625 3
Membranski procesi u obradi voda 165593 3
Nove metode u biološkoj obradi otpadnih voda 3
Prehrambena vlakna kao funkcionalni sastojci hrane 165616 3
Prehrambeni aditivi 165615 3
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 165667 5
Prirodni izvori fitokemikalija u prehrani 165628 3
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Proizvodnja hrane – integrirani pristup 165666 5 ECTS
Tehnologija bezglutenskih proizvoda 165620 3
Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i sirutkinih proteina 165617 3
Tehnologija mesa 165622 3
Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 165626 3
Tehnologija vina 165623 3
Tehnologije u preradi voća i povrća 165618 3
Tehnologije u preradi žitarica 165619 3 ECTS
Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva 3
Znanost o hrani 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Agro-food production systems 5
Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana 3
Nove tehnologije u konditorskoj industriji 5
Nove tehnologije u pekarstvu 5
Pakiranje hrane (FM) 5
Razvoj konditorskih proizvoda 5
Razvoj pekarskih proizvoda 5
Sigurnost upakirane hrane (KSH) 3
Zakonski propisi o hrani 1
{* *}