Kabinet za tehnološko projektiranje

Pročelnik

prof.dr.sc. Sandra Balbino

Telefon: + 385 1 4605 279
Telefaks: + 385 1 4836 072
Email: sandra.balbino@pbf.unizg.hr

Kabinet za tehnološko projektiranje osnovan je 2002. godine u sastavu Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo. Prije osnivanja Kabineta nastavna i stručna djelatnost izrade tehnoloških projekata obavljana je u okviru Laboratorija za tehnologiju ulja i masti.

Uvođenjem novog nastavnog plana i programa studija prema bolonjskoj deklaraciji ak. godine 2005/06 nastavnik Kabineta je koordinator dva modula. Od njih svakako treba istaknuti kolegij Tehnološko projektiranje koji se održava na 1. godini diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo. U sklopu nastave iz kolegija Tehnološko projektiranje studenti se upoznaju sa složenim zadatkom prehrambenog tehnologa – projektanta da sjedini dizajn proizvodne linije i odgovarajućeg proizvodnog pogona u svrhu proizvodnje prehrambenog proizvoda s minimalnim troškovima za nabavu opreme, energente, radnu snagu i slično, a poštujući pritom sve zahtjeve za kvalitetom proizvoda i higijenske kriterije proizvodnje prema važećim propisima.

Djelatnici Kabineta za tehnološko projektiranje bave se izradom projektne dokumentacije za potrebe prehrambene industrije. Tehnološki projekti izrađuju se u skladu s potrebama i zahtjevima investitora i mogu se koristiti za ishođenje dozvola za gradnju i rad postrojenja te u sklopu ishođenja financijskih sredstava od strane financijskih ustanova ili programa (IPARD i sl.). Naše iskustvo i stručnost potvrđuju uspješno realizirani tehnološki projekti uljara, klaonica, prerade mesa, pekara, prerade voća i povrća, vinarija i sl.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Sandra Balbino dr.sc. redoviti profesor

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina 239604; 53300 3
Projektiranje u prehrambenoj industriji 239589 4
Tehnološko projektiranje 53286 5
{* *}