Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca

Pročelnik

prof.dr.sc. Jasna Mrvčić

Telefon: + 385 1 4605 127
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: jmrvcic@pbf.hr
Email: jasna.mrvcic@pbf.unizg.hr
Lab za tehn. vrenja i kvasca

"Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca" osnovan je 1957. g. i nosio je naziv "Laboratorij za tehnologiju vrenja". Godine 1976. djelatnost laboratorija se proširuju, te laboratorij dobiva naziv "Laboratorij za tehnologiju vrenja i biološku obradu otpadnih voda". "Laboratorij za tehnologiju vrenja i kvasca" izdvaja se 1997.g. i djeluje od tada kao samostalna jedinica u Zavodu za prehrambeno - tehnološko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osim nastavne djelatnosti Laboratorij se bavi znanstveno - istraživačkim i stručnim radom iz područja tehnologije alkohola, pekarskog i prehrambenog kvasca, proizvodnje i analitike jakih alkoholnih pića te tehnologijom kiselog tijesta (starter kulturama za pekarstvo).

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jasna Mrvčić dr.sc. redoviti profesor
Damir Stanzer dr.sc. redoviti profesor
Karla Hanousek Čiča dr.sc. viši asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Principi biotehnološke proizvodnje hrane 252756 3
Proizvodnja jakih alkoholnih pića 39862 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca 53297; 253094 3
Tehnologija alkohola i kvasca 39784; 53705 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biotehnološka proizvodnja alkohola i biomase mikroorganizama 165596 3
{* *}