Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda

Pročelnik

prof.dr.sc. Tibela Landeka Dragičević

Telefon: + 385 1 4605 285
Telefon: + 385 1 4605 033
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: tlandekadragicevic@pbf.hr

 

Laboratorij za biolosku obradu otpadnih voda

Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda djeluje u Zavodu za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je 1984. godine kao Laboratorij za testiranje otpadnih voda.

Do tada istraživanje otpadnih voda provodilo se u sklopu Laboratorija za tehnologiju vrenja.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Tibela Landeka Dragičević dr.sc. redoviti profesor
Dijana Grgas dr.sc. docent
Tea Štefanac mag. ing. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N) 3
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N); 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 39770 (PT obv); 39783 (BT izb A) 4

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološka razgradnja organskih spojeva 39797 (PT, BT, N); 53747 (BPI, MB, PI, USH, N) 3
Biorazgradnja i organski spojevi 253086 3
Biotehnologija u zaštiti okoliša 53625 (BPI obv; MB izb B) 4

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološko obnavljanje okoliša (Bioremedijacija) 3
Bioremedijacija i biološki procesi obrade otpadnih voda 165653 3
Nove metode u biološkoj obradi otpadnih voda 3
{* *}