doc.dr.sc. Dijana Grgas

Dijana  Grgas

Kontakt podaci

Telefon: 01 4605 133
Telefon: 01 4605 033
Email: dgrgas@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za biološku obradu otpadnih voda, prizemlje (soba) i podrum (Laboratorij)

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

po dogovoru

Životopis

Školovanje

  ustanova tema godina
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Istovremeno uklanjanje dušika i fosfora iz otpadne vode pri anoksičnim uvjetima 2015
diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Priprava i karakterizacija kompleksnih spojeva prijelaznih metala s derivatima piridina 2008

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
docent PBF, Sveučilište u Zagrebu 2021-
viši asistent PBF, Sveučilište u Zagrebu 2015-2021
asistent PBF, Sveučilište u Zagrebu 2009-2015

 

Usavršavanje
ustanova mjesto godina
Faculty of Biology, University of Barcelona Barcelona, Španjolska 01.10.2012. – 31.12.2012.
{* *}