Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo

Pročelnik

prof.dr.sc. Zoran Herceg

Telefon: + 385 1 4605 037
Telefaks: + 385 1 4836 072
Email: zherceg@pbf.hr

Laboratorij se razvio iz Zavoda za opću kemijsku i prehrambenu tehnologiju tadašnjeg Tehnološkog fakulteta, a prvobitno nosi naziv Laboratorij za opću tehnologiju živežnih namirnica. Prvi pročelnik Laboratorija bio je prof. dr.sc. Božidar Rogina, koji je držao nastavu iz kolegija «Opća tehnologija živežnih namirnica» u razdoblju od ak. godine 1956/57 do ak. godine 1964/65. Od ak. godine 1964/65 nastavu iz navedenog kolegija preuzima prof.dr.sc. Ivo Milostić koji istovremeno postaje i pročelnik Laboratorija. Tu funkciju obavljao je sve do svoje smrti 1978. godine. Iste godine Laboratorij mijenja ime u Laboratorij za procesno-prehrambeno inženjerstvo, a pročelnik Laboratorija postaje prof.dr.sc. Tomislav Lovrić koji uvodi novi kolegij na dodiplomskoj nastavi pod nazivom «Osnovni procesi u prehrambenoj industriji».Nastavu ovog kolegija izvode prof.dr.sc. Tomislav Lovrić i viši predavač Zvonimir Gerić, dok vježbe preuzimaju, u ono vrijeme asistenti, dr.sc. Luka Goldoni i dr.sc. Vesna Hegedušić (danas Lelas).Navedeni nastavnici izvode i nastavu na tadašnjim VI. stupnjevima studija, te na poslijediplomskom studiju. Uvođenjem novog nastavnog plana, 1980. godine uvode se novi kolegiji pod nazivom «Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva», «Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambene tehnologije», te «Procesni praktikum». 1986. godine započinje i nastava novouvedenog kolegija «Procesi pripreme hrane» na VI. I VII. stupnju studija, čiji nositelj postaje prof.dr.sc. Vesna Hegedušić (Lelas). 1991. godine pročelnik Laboratorija za procesno-prehrambeno inženjerstvo postaje prof.dr.sc. Vesna Hegedušić (Lelas). Uvođenjem novog nastavnog plana i programa studija prema bolonjskoj deklaraciji ak. godine 2005/06, današnji nastavnici Laboratorija nositelji su više novih kolegija preddiplomskih i diplomskih studija, te kolegija na novim doktorskim studijima. Prof.dr.sc. Herceg u ak. god. 2005/06 uvodi nove kolegije: Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1 i Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2. Od listopada 2013. godine prof. dr.sc. Zoran Herceg pročelnik je Laboratorija za procesno-prehrambeno inženjerstvo. 

web: https://foodprocessinghub.pbf.hr/

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Zoran Herceg dr.sc. redoviti profesor
Tomislava Vukušić Pavičić dr.sc. izvanredni profesor
Višnja Stulić dr.sc. viši asistent
Mia Ivanov mag. ing. asistent
Mislav Herceg tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1 39766 8
Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I 21501 -
Procesi konzerviranja hrane 39768 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Nove tehnike obrade hrane 239534 5
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 2 53685 5
Razvoj novih proizvoda prehrambene industrije 253079 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Prehrambeno-procesno inženjerstvo 165667 5
Procesi pripreme hrane (poslijediplomski studij) 3
Trendovi razvoja prehrambeno-procesnog inženjerstva 3
Znanost o hrani 3
{* *}