Laboratorij za pakiranje hrane

Pročelnik

prof.dr.sc. Kata Galić

Telefon: + 385 1 4605 002
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: kata.galic@pbf.unizg.hr

Katedra za pakiranje hrane osnovana je 2008. godine unutar Zavoda za kemiju i biokemiju. Katedra već 2009. prerasta u Laboratorij za pakiranje hrane kao podjedinica unutar Zavoda za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo PBF-a. 

Znanstveno-nastavno, znanstveno, stručno i ostalo osoblje zaposleno u Laboratoriju od osnutka do danas: 

Ime Zvanje Od - do
dr. sc. Kata Galić Redovita profesorica u trajnom zvanju 2008.
dr. sc. Mia Kurek Izvanredna profesorica 2008.
dr. sc. Mario Ščetar Izvanredni profesor 2009.
dr. sc. Domagoj Gabrić Asistent suradnik na projektu 2021.  -  2023.

Sveučilišni udžbenici

1.  Galić K., Kurek M., Ščetar M., Gabrić D. (2022) Analiza ambalaže i materijala za pakiranje hrane, ISBN: 978-953-6893-19-5. https://repozitorij.pbf.unizg.hr/islandora/object/pbf%3A4291

2.  Vujković I., Galić K., Vereš M. (2007) Ambalaža za pakiranje namirnica, izdavač: Tectus, Zagreb. Isbn 978-953-97026-9-2.

3.  Galić K., Ciković N. i Berković K. (2000) Analiza ambalažnog materijala, izdavač: Hinus, Zagreb. ISBN 953-97716-4-1.

Monografije

  1. Debeaufort, F., Galić, K., Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M (2021) Packaging materials and processing for food, pharmaceutical and cosmetics, Debeaufort, F., Galić, K., Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M., (eds.). ISTE Ltd., London and John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-1-78945-039-2. pp. 386
  2. Debeaufort, F., Galić, K., Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M (2022) Matériaux d'emballage et traitement des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques (prijevod sa engleskog Packaging Materials and Processing for Food, Pharmaceuticals and Cosmetics) (Debeaufort, F., Galić, K., Kurek, M., Benbettaieb, N., Ščetar, M., eds.). ISTE Editions Ltd., London. ISBN: 978-1-78948-039-9 (print); ISBN: 978-1-78949-039-8 (e-book). pp. 398

Znanstveno-istraživački rad

Znanstveno-istraživački rad u laboratoriju obuhvaća slijedeće teme: Karakterizacija polimernih ambalažnih materijala: Određivanje barijernih karakteristika ambalažnih materijala na plinove (fleksibilni polimerni monofilmovi i laminati)  i vodenu paru (različiti ambalažni materijali). Utjecaj vanjskih faktora (temperatura, vlaga, mehanički stres, starenje, netermičke metode, itd.) na promjenu barijernih svojstava polimerne ambalaže. Interakcija hrana/ambalaža. Odabir i utjecaj ambalažnog materijala na trajnost upakirane hrane. Razvoj i karakterizacija novih materijala za pakiranje hrane (biomaterijali, jestivi filmovi, nanomaterijali).

Projekti

U Laboratoriju za pakiranje hrane provedeni su ili se provode znanstveno-istraživački, nastavni i stručni projekti

1)      LPH djelatnici voditelji projektata 

 

BR. Naziv projekta Project title

Trajanje /

Duration

Financiranje/ Funding
1 0058004: Metalni susceptori pri pripremi hrane u mikrovalnoj pećnici. Voditelj: Kata Galić od veljače 2006.) Metallic susceptors in microwavable food packaging 01.06.2003. – 17.11.2006. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, MZOS
2 058-1252971-2805 Permeacijska svojstva nekih polimernih materijala za pakiranje hrane. Voditelj: Kata Galić Permeation properties of some polymers used for food packaging 02.01.2007. - 31.12.2013. MZOS
3 HRZZ-IP-2022-10-1837  2023. – 2027.: Održivi pristup u razvoju jestivih prevlaka u povećanju trajnosti svježe jadranske ribe (ActCoFISH) voditelj: Mia Kurek Sustainable concept in ACTive edible COatings development for shelf-life extension of fresh Adriatic FISH (ActCoFISH) 29.12.2023. -  28.12.2027. Hrvatska zaklada za znanost
4 Otvoreni pristup tečajevima o pakiranju hrane za djelatnike visokog obrazovanja i firmi -FitNESS-2.0 Food PackagIng open courseware for higher Education and Staff of companieS 2.0 (FitNESS 2) EC Project Number: 2021-1-FR01-KA220-HED-000023509; (coordinator: Gema Cornuau, France; contractor & task 1.3 leader:  Kata Galić) 01.11.2021. - 31.10.2024. EU Erasmus+
5 Otvoreni pristup tečajevima o pakiranju hrane za djelatnike visokog obrazovanja i firmi - FitNESS-1.0 Food PackagIng open courseware for higher Education and Staff of companies (FitNESS) EC Project Number: 2017-1-FR01-KA202-037441; (coordinator: Antoine KIEFFER, France; contractor & WP3 leader:  Kata Galić) 01.09.2017. - 31.12.2020. EU Erasmus+
6 EU-FP6-INCO: Sliv rijeke Save: Održivo korištenje, upravljanje i zaštita resursa (SARIB) EU-FP6-INCO: Sava River Basin: Sustainable Use, Management and Protection of Resources (SARIB), contractor (D. Kovaček/ K. Galić); WP 6-Dissemination leader (K. Galić) Proposal No.: FP6-509160 01.08.2004. – 31.07.2007. EU
7 058-1252971-2805: Istraživanje difuzije plinova kroz polimerne filmove za pakiranje hrane 058-1252971-2805: Investigation of gas diffusion in polymers films for food packaging; MZOS – Hrvatsko-kineski znanstveno-istraživački projekt (voditelj: K. Galić) 16.10.2007. – 31.07.2009. MZOS – Mješovito hrvatsko-kinesko povjerenstvo
8   Research and Training Programme for Third Mediterranean Countries. Project 4: Materials for Food Packaging and Related Technologies (voditelj: K. Galić) 1997 National Research Council of Italy
9   2024. – 2027.: INTACTBioPack: PRIMA program: INTelligent, ACTive MicroBIOme-based, biodegradable PACKaging for Mediterranean food, kontraktor: Mia Kurek 2024. – 2027. EU fond
10   2024. – 2027.: EVOLVEPACK: PRIMA program: Design, processing and characterisation of innovative biodegradable and compostable active packaging structures to improve food safety of Mediterranean foods”, kontraktor: Mia Kurek 2024. – 2027. EU fond
11 TP-01/0058-09: Barijerne karakteristike polimernih ambalažnih materijala Characterization of barrier packaging materials 21.06.2002. – 11.10.2004. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
12 Razvoj tri grupe nutritivno bogatih međuobroka i grickalica, dobivenih klasičnim sušenjem i liofilizacijom od lokalno uzgojenih domaćih starih i komercijalnih sorti rajčice, mrkve i jabuke (voditelji: V. Dragović-Uzelac i K. Galić)   21.12.2015. – 05.03.2017. PODRAVKA d.d.
13 Standardizacija proizvodnje i pakiranje poljičkog soparnika (voditelj: K. Galić) Production process standardisation and packaging of Poljice's swiss-chard pie "Soparnik" 23.12.2007. – 23.12.2009. MPŠVG i  Perun d.o.o.; Udruga "Poljički soparnik"
14 Osiguravanje uvjeta za istraživanje trajnosti prehrambenih proizvoda   2014 UNIZG
15 Karakterizacija upakirane  hrane za posebne prehrambene potrebe   2015 UNIZG
16 Karakterizacija upakirane  hrane za posebne prehrambene potrebe   2016 UNIZG
17 Karakterizacija upakirane  hrane za posebne prehrambene potrebe   2017 UNIZG
18 Utjecaj ambalaže i metode pakiranja na trajnost upakirane hrane   2018 UNIZG
19 Utjecaj ambalaže i metode pakiranja na trajnost upakirane hrane   2019 UNIZG
20 Utjecaj ambalaže i metode pakiranja na trajnost upakirane hrane   2020 UNIZG
21 Utjecaj ambalaže i metode pakiranja na trajnost upakirane hrane   2021 UNIZG
22 Utjecaj ambalaže i metode pakiranja na trajnost upakirane hrane   2023 UNIZG
23 Barijerne karakteristike i mehanizam propusnosti plinova kroz polimerne materijale   2001 HAZU
24 Mehanizmi propusnosti plinova kroz polimerne materijale   2003 HAZU

 

2)      LPH djelatnici suradnici na projektima 

 

BR. Naziv projekta Project title

Trajanje /

Duration

Financiranje/ Funding
1 IV-29/0058: Razvoj procesa industrijske proizvodnje i konzerviranja hrane. Zadatak: Ispitivanja korozivnog ponašanja konstrukcijskog  i ambalažnog materijala u procesima prehrambene industrije (voditelj: Nada Ciković) Development of food process and food preservation 1981. – 1985. SIZ IV za znanstveni rad SR Hrvatske
2 1.03.04. Podprojekt: 01.03.04.02. Unapređenje tehnologije i razvoj novih proizvoda u prehrambenoj industriji, Zadatak: 01.03.04.02.08. Istraživanje odnosa hrana - ambalaža tokom proizvodnje, manipulacije i skladištenja prehrambenih proizvoda (voditelj: Nada Ciković) New products development in food industry (Project: 1.03.04; Subproject: 01.03.04.02. Task: 01.03.04.02.08. Food-packaging interaction during processing, handling and storage, SIZ SRH, 1986-1990) 1986. - 1990. SIZ IV za znanstveni rad SR Hrvatske
3 4-07-005: Istraživanje ambalažnih materijala za pakiranje i čuvanje hrane (voditelj: Nada Ciković) Food packaging materials analyses 1991. – 1995. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike RH
4 4-07-058: Proučavanje fizičkih i termofizičkih svojstava hrane (voditelj: Tomislav Lovrić) Physical and thermophysical characteristics of foodstuffs 1991. – 1995. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike RH
5 058101: Utjecaj dodataka i tehnologije pakiranja na održivost prehrambenih proizvoda (voditelj: Nada Ciković) Factors affecting shelf-life of foodstuffs 1996. – 2000. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
6 2002-061: Izrada visokoškolskog edukacijskog poslužitelja iz područja prehrambene tehnologije (P), biotehnologije (B) i nutricionizma (N), (Voditelj: Damir Ježek) Development of  a higher education web portal in Food technology (F), Biotechnology (B) and Nutrition (N) 1996. – 2000. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
7 058-0581846-2810 Karakterizacija i određivanje stupnja izmiješanosti praškastih materijala (Voditelj: Ingrid Bauman) Characterization and investigation of mixing degree for powdered materials 02.01.2007. - 31.03.2014. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
8 HRZZ IP 09.01/279: Primjena vakuumskog hlađenja u proizvodnji hrane produljene trajnosti i svježine (Voditelj: Duška Ćurić) Application of vacuum cooling in the production of foods of extended freshness and shelf-life 2012. - 2015. Hrvatska zaklada za znanost
9 HRZZ IP 2016-06: Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme (Voditelj: Branka Levaj) Innovative techniques in potato minimal processing (Solanum tuberosum) and its safety after preparation 01.01.2017. -31.12.2020. Hrvatska zaklada za znanost
10 HRZZ IP 2016-06: Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta (Voditelj: Helga Medić) The application of innovative methods in monitoring of proteolytic, lipolytic and oxidative changes throughout the dry-cured ham process 01.01.2017. -31.12.2020. Hrvatska zaklada za znanost
11 13.06.1.3.37: Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula. Voditelj: Srećko Valić   12.03.2014. – 32.12.2018. Sveučilište u Rijeci, UNIRI
12   COST Action CA19124, RETHINKING PACKAGING FOR CIRCULAR AND SUSTAINABLE FOOD SUPPLY CHAINS OF THE FUTURE, Leader: Corredg Milena; Management Committee Member: Kata Galić 29.10.2020. –
28.10.2024.
EU-COST
13 Osnivanje Centra za transfer biotehnologije u gospodarstvo zemalja jugoistočne Europe (SEE). TEMPUS projekt UM-JEP-16003-2001; (voditelj: I. Bauman) Creation Centre de Transfert Croate en Biotechnique et Economie Appliquee Pour SEE 2002. - 2004. AGRENA-ENSAR
14    EU-FRESHBAKE: Freshly baked breads with improvement of nutritional quality and low energy demanding for the benefit of the consumer and of the environment. Program acronym: FP6-FOOD FOOD-2004-T0 : voditelj: D. Ćurić 1.10. 2006. - 30.11.2009. EU
15 Tehničko-ekonomsko upravljanje kakvoćom prehrambenih proizvoda. Master National AHEAD TEMPUS ID: JEP – 19068 – 2004; Vrsta projekta: CARDS 2004 Curriculum Development. voditelj: I. Bauman Gestion technico-économique de la qualité des produits alimentaires 2005. – 2008. AGRENA-ENSAR
16 TP-02/0058-13: Integrirani postupak proizvodnje hmeljnih peleta bez prethodnog kondicioniranja hmelja, (voditelj: Vladimir Marić).   2002. – 2005. Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
17 TP-04/0058-19: Postupak proizvodnje pulpe za lijevanu biorazgradivu ambalažu za presadnice (voditelj: Damir Karlović)   2005. – 2006. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
18 Hranidbena iskoristivost i tehnologija prerade staroga kruha –TEST 5078 (voditelj: Tajana Krička) Nutritional and technological utilization of old bread 2007. – 2009. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
19 KK.01.2.1.02.0282. Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“: „Razvoj inovativnih proizvoda za povećanje kvalitete hrane“ (voditelj: Mladen Brnčić) Increasing the development of new products and services arising from research and development activities - phase II": Development of innovative products to increase food quality" 29.09.2020.-29.09.2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH /EU fond
20 Unapređenje tehnološkog postupka proizvodnje paškog baškotina (voditelj: D. Ćurić) Optimization of production process of “Paški baškotin” 2007. – 2009. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, MPŠVG
21 Unapređenje tehnologije proizvodnje imotske torte i produljenje roka trajnosti Improvement of production process of “Imotska torta" 2007. – 2009. MPŠVG
22 Dadić, Ž., Dimitrov, N., Galić, K., Katalenić, M., Mijatović, I., Papić, J., Vahčić, N., Gross-Bošković, A. (2012) HAH Znanstveno mišljenje o utjecaju ambalaže na prirodne mineralne vode San Pellegrino. Hrvatska agencija za hranu (HAH), Osijek.   2012 Hrvatska agencija za hranu (HAH)
23 Galić, K., Vahčić, N., Dimitrov, N., Gross-Bošković, A. (2012) HAH Znanstveno mišljenje o migraciji epoksidiranog ulja soje (ESBO) s poklopca staklenki koje sadrže tapenadu od zelenih maslina iz Hrvatske. Hrvatska agencija za hranu (HAH), Osijek.   2012 Hrvatska agencija za hranu (HAH)
24 Sinteza i karakterizacija pametnih polimernih nanočestica s nitroksidnim radikalima, šifra projekta: uniri-prirod-18-299. Voditelj: Damir Klepac   2022. - 2023. Sveučilište u Rijeci, UNIRI
25 Analiza novih kompozitnih materijala i biljnih ekstrakata spektroskopskim tehnikama Analysis of new composite materials and plant extracts by spectroscopic techniques 2018 Sveučilište u Rijeci, UNIRI

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Kata Galić dr.sc. redoviti profesor
Mia Kurek dr.sc. izvanredni profesor
Mario Ščetar dr.sc. izvanredni profesor

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Trajnost upakiranih proizvoda 239620; 39849 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Food packaging 192020 4
Odabrana poglavlja u pakiranju hrane 53732 3
Pakiranje hrane 53282 4
Selected topics in food packaging 192093 3
Shelf Life of Packaged Foodstuffs 196345 3
Trajnost upakiranih proizvoda 239620; 53298 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ambalažni materijali i metode pakiranja hrane 165614 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Pakiranje hrane (FM) 5
Sigurnost upakirane hrane (KSH) 3
{* *}