Laboratorij za tehnologiju ulja i masti

Pročelnik

prof.dr.sc. Dubravka Škevin

Telefon: + 385 1 4605 135
Telefaks: + 385 1 4836 072
Email: dskevin@pbf.hr

Laboratorij za tehnologiju ulja i masti osnovan je 1957. godine, a do 1962. godine nije imao vlastitih prostorija tako da su predavanja i vježbe iz predmeta Tehnologija ulja i masti održavani u vrlo dobro opremljenom laboratoriju Tvornice ulja u Zagrebu. Prvi pročelnik Laboratorija bio je prof. dr. sc. Marijan Rac kojega je 1984. nasljedila prof. dr. sc. Dubravka Štrucelj. U razdoblju od 2005. do 2008. godine pročelnica je bila prof. dr. sc. Desanka Rade.

Znanstveno-istraživačka djelatnost djelatnika Laboratorija za tehnologiju ulja i masti od osnutka bila je usmjerena na kemiju i tehnologiju lipida u širem smislu, a može se podijeliti na nekoliko osnovnih područja: Prehrambena i biološka vrijednost ulja, masti i srodnih proizvoda, Autooksidacija ulja, masti i kompleksnih sustava (juhe, snack proizvodi, dječja hrana i dr.) i njeno sprečavanje (antioksidansi), Proširenje sirovinske osnove za dobivanje biljnih ulja, Modificirane masti – proizvodnja i primjena (margarin, šorteninzi, masti za prženje, emulgatori), Životinjske masti, Razvoj analitičkih metoda za identifikciju i autentičnost ulja i masti, Tehnička ulja i masti.

U zadnje vrijeme, znanstveno-istraživački rad djelatnika Laboratorija uključuje istraživanje optimiranja postupaka proizvodnje nerafiniranih i rafiniranih ulja u cilju proizvodnje ulja visoke oksidacijske stabilnosti i nutritivne vrijednosti. U suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ispituju se svojstva novih sorti i kultivara uljarica. Također se ispituje proširenje mogućnosti prerade nusproizvoda uljarske industrije (pogače, sačme, lecitin).

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Dubravka Škevin dr.sc. redoviti profesor
Klara Kraljić dr.sc. docent
Marko Obranović dr.sc. docent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Procesi prerade maslina i kontrola kvalitete proizvoda 39856 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija ulja i masti 39794 / 53740 10
Modificirane masti i ulja 53295 3
Prehrambeni aditivi 53727 / 53731 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija lipida 165625 3
Prehrambeni aditivi 165615 3