Modificirane masti i ulja

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53295

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Struktura triglicerida
 • Fizikalna svojstva čvrstih masti
 • Procesi modifikacije masti i ulja – hidrogenacija, frakciona kristalizacija, interesterifikacija
 • Primjena procesa modificiranja pri pripremi čvrste faze masti za proizvodnju prehrambenih proizvoda (npr. margarina, i šorteninga)
 • Laboratorijske vježbe određivanja fizikalnih svojstava čvrstih masti
 • Industrijske vježbe u pogonu za proizvodnju margarina

ISHODI UČENJA

 • povezati fizikalna svojstva čvrstih masti i postupke proizvodnje modificiranih masti
 • razlikovati postupke za proizvodnju modificiranih masti
 • predložiti primjenu modificiranih masti pri proizvodnji različitih prehrambenih proizvoda
 • prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja proizvodnje i primjene modificiranih masti
 • sudjelovati u radu tima koji se bavi proizvodnjom i/ili valorizacijom modificiranih masti

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
L Laboratorijske vježbe 6
S Seminar 9

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 705  početak nastave u ak.god. 2013/2014 198,71 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Hamm, W., Hamilton, R.J. (2000) Edible Oil Processing, Sheffield Academic Press Ltd, Sheffield

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Shahidi, F. (2005) Bailey's Industrial Oil and Fat Products, Vol.3. Edible Oil and Fat Products: Specialty Oils and Oil Products, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, SAD.
{* *}