Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda

Pročelnik

izv.prof.dr.sc. Katarina Lisak Jakopović

Telefon: 01/4605 017
Telefaks: 01/4836 083
Email: klisak@pbf.hr

Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda osnovan je 1960. godine. Prva predavanja i vježbe akademske godine 1960/1961. držali su prof. dr. sc. Ante Petričić i prof. dr. sc. Davor Baković. Od 1974. u Laboratoriju je prof. dr. sc. Ljubica Tratnik, a od 1982. doc. dr. sc. Ljerka Kršev. Prof. dr. sc. Tratnik je bila pročelnica Laboratorija od 1992. do 2011. godine. 1995. godine Laboratoriju se pridružila prof. dr. sc. Rajka Božanić koja je obnašala dužnost pročelnice od 2011. do 2021. godine. U Laboratoriju je kratko vodila vježbe dipl. ing. Ida Drgalić (2002 - 2006). 2007. godine je izv. prof. dr. sc. Irena Barukčić Jurina postala članica Laboratorija, a 2009. izv. prof. dr. sc. Katarina Lisak Jakopović koja od 2021. obnaša dužnost pročelnice. Osim toga, u Laboratoriju je također od 1993. godine i tehnička suradnica Snježana Šimunić.

Osnovna djelatnost Laboratorija za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda je edukacija studenata preddiplomskog, diplomskog te doktorskog studija. Znanstveno – istraživačka djelatnost Laboratorija je od osnutka bila usmjerena ka mljekarskoj problematici. Istraživačke teme su bile vezane uz membranske filtracije sirutke i mlijeka, proizvodnju i modifikaciju proizvodnje različitih vrsta sira, fermentacije različitih vrsta mlijeka, proizvodnju sirutkinih napitaka te proučavanje fermentacije sirutke. U novije vrijeme je istraživačka djelatnost Laboratorija usmjerena ka proizvodnji sira i fermentiranih mliječnih proizvoda uz dodatak biljnih ekstrakata, modifikaciji procesa zrenja sira primjenom jestivih filmova, utjecaju različitih toplinskih režima na mlijeko magarice, kobile te ovčje i kozje mlijeko, proizvodnju sira sa zamjenskim solima te optimiranje i proizvodnja biljnih napitaka te njihovoj fermentaciji.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Rajka Božanić dr.sc. redoviti profesor
Irena Barukčić Jurina dr.sc. izvanredni profesor
Katarina Lisak Jakopović dr.sc. izvanredni profesor
Snježana Šimunić tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 39795; 22702; 53742; 239587 10 / 6
Tehnologija sladoleda i mliječnih deserata 252760 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alternativni i analogni mliječni proizvodi 239594 3
Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda 39795; 22702; 53742; 239587 10 / 6
Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog podrijetla 53684 8

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i sirutkinih proteina 165617 3
{* *}