Tehnologija fermentiranih mliječnih napitaka, sireva i sirutkinih proteina

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165617

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Unapređenje tehnologije proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda. Vrste i oblici mljekarskih kultura. Terapijska svojstva biofermentiranih mlijeka. Uloga dodataka u mlijeko za fermentaciju. Nutritivna i zdravstvena vrijednost funkcionalnih fermentiranih mliječnih proizvoda. Fermentacija kozjeg mlijeka. Mogućnosti korištenja novijih tehnologija u obradi mlijeka za sireve. Uloga novih sirišnih preparata, tradicionalnih i probiotičkih mikrobnih kultura i drugih funkcionalnih dodataka u proizvodnji sireva. Primjena kontinuiranih linija u proizvodnji pojedinih vrsta sireva. Prednosti primjene alternativnih, netermalnih metoda obrade i prerade sirutke u proizvodnji  funkcionalnih sirutkinih proizvoda. Funkcionalna i biološka vrijednost proteina sirutke, metode izolacije i mogućnosti primjene.

ISHODI UČENJA

  • Analizirati mogućnosti povećanja nutritivne vrijednosti fermentiranih mlijeka
  • Definirati ulogu novijih tehnologija u unapređenju proizvodnje sireva
  • Prepoznati mogućnosti alternativnog iskorištenja sirutke
  • Objasniti važnost i ulogu proteina sirutke te potencijal njihove primjene

Nastava

10 sati predavanja + 10 sati seminara

Literatura

  1. Lj. Tratnik, R. Božanić (2012) Mlijeko i mliječni proizvodi. (Z. Bašić ured.) Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
  2. D. Samaržija (2015) Fermentitana mlijeka. (V. Volarić ured.) Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
{* *}