prof.dr.sc. Rajka Božanić

Rajka Božanić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 018
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: rbozan@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za tehnologiju mlijeka i mliječnih proizvoda, 1. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

prema dogovoru

Životopis

 Datum rođenja: 22. ožujka 1968

 Mjesto rođenja: Zaprešić

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Utvrđivanje prehrambenog statusa starijih osoba i kvalitete obroka društvene prehrane 1991.
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poticanje jabučno-mliječne fermentacije inokulacijom mošta i vina bakterijama mliječne kiseline 1992.
 magistrirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Utjecaj čiste i mješovite kulture kvasaca na brzinu alkoholne fermentacije i odlike proizvoda 1996.
 doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Utjecaj vrste i sastava mlijeka na aktivnost intestinalnih bakterija mliječne kiseline i kakvoću fermentiranih napitaka 2000.
 habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prehrambena i zdravstvena vrijednost mlijeka 2001.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
mlađi asistent PBF, Sveučilišta u Zagrebu 1991 - 1996.
asistent PBF, Sveučilišta u Zagrebu 1996 - 2000.
viši asistent PBF, Sveučilišta u Zagrebu 2000 - 2001.
docent PBF, Sveučilišta u Zagrebu 2001 - 2005.
izvanredni profesor PBF; Sveučilište u Zagrebu 2005 - 2009.

redoviti profesor

redoviti profesor u trajnom zvanju

PBF, Sveučilište u Zagrebu

PBF, Sveučilište u Zagrebu

2009 - 2014.

2014 -

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Inštitut za mlekarstvo, Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Ljubljana, Slovenija 1998
Departement of Dairy and Food Science, Food Microbiology, Royal Veterinary and Agricultural University in Denmark Kopenhagen, Danska 2001
Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland 2006
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, BiH 2009

 

 Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 41

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 29

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 4

Knjige, priručnici: 3

Poglavlja u knjizi: 2

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 82

 Priznanja, nagrade, odličja

  1. Rektorska nagrada za najbolji pismeni studentski rad izrađen u školskoj godini 1990/91 pod naslovom Kinetika rasta babterija jabučno-mliječne fermentacije u različitim uvjetima laboratorijskog uzgoja
  2. Državna nagrada za znanost za 2012. godinu u kategoriji "Značajno znanstveno dostignuće" za unapređenje tehnologije prerade mlijeka i poboljšanje mliječnih proizvoda
{* *}