Principi ekološke proizvodnje hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53690

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 1. Osnovni principi ekološke poljoprivrede i pravila prerade u ekološkoj proizvodnji hrane.
 2. Međunarodna i nacionalna zakonska regulativa o ekološkoj hrani.
 3. Postupci certificiranja procesa proizvodnje i prerade ekološke hrane.
 4. Ekološka proizvodnja i prerada žitarica do pekarskih proizvoda, tjestenine, žitarica za doručak, keksa i kolača.
 5. Principi ekološke proizvodnje grožđa i vina.
 6. Osnovni uvjeti uzgoja ekološkog voća i povrća, te njihove prerade.
 7. Ekološka proizvodnja mliječnih proizvoda.
 8. Kvaliteta, prehrambena vrijednost i sigurnost hrane iz ekološke proizvodnje i njezin utjecaj na okoliš.
 9. Održivost prehrambenog lanca.
 10. Terenske vježbe eko-imanje (Zrno, Habijanec)
 11. Seminari.

ISHODI UČENJA

 • izdvojiti ključne propise u ekološkoj proizvodnji hrane
 • usporediti svojstva sirovina u ekološkoj i konvencionalnoj preradi žitarica, mlijeka, voća i povrća,
 • vrjednovati kakvoću ekoloških proizvoda iz žitarica, mlijeka i mliječnih proizvoda, vina i drugih proizvoda iz voća i povrća
 • izraditi deklaraciju proizvoda sukladno važećim propisima.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 6
T Terenske vježbe 9

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura:

 1. 1. S. Wright, D. McCrea (2000) Handbook of Organic Food Processing and Production, 2nd Edition (S.Wright, D. McCrea, Eds), CRC Press, New York.
 2. 2. J. Cooper, U. Niggli, C. Leifert (2007) Handbook of Organic Food safety and Quality. CRC Press, Woodhead Publishing, Cambridge, England.

Internetske stranice s pomoćnim nastavnim materijalima:

1. Zakoni i pravilnici iz područja ekološke proizvodnje hrane u RH i EU

http://www.nn.hr

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_en

{* *}