Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća

Pročelnik

prof.dr.sc. Branka Levaj

Telefon: + 385 1 4605 009
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: blevaj@pbf.hr

Pod nazivom Laboratorij za tehnologiju prerađevina voća i povrća osnovan je 1958. godine, tj. nakon uvođenja istoimenog kolegija u sastavu Zavoda za opću tehnologiju živežnih namirnica, u prostorijama preuzetim od prijašnjeg Zavoda za opću kemijsku i prehrambenu tehnologiju Tehničkog fakulteta u Vlaškoj ulici 116.

Statutom od 1971.godine i uvođenjem petogodišnjeg studija, Laboratorij mijenja naziv u Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća, povrća i vinarstvo.

Godine 1998. Laboratorij mijenja naziv u Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća, a 2020. godine u Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća.

U Laboratoriju se provodi projekt "Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme" (2016 - 2021) financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost, voditeljica je prof. dr. sc. Branka Levaj.

Završna radionica projekta održati će se 02.listopada 2020. godine od 9:30 do 13:30 u sportskoj dvorani u Kačićevoj ulici.

Sažetak projekta

 U Hrvatskoj se krumpir većinom plasira na tržište neprerađen ili u manjoj mjeri prerađen u čips i sl. snack proizvode. U drugim zemljama prerada krumpira je u porastu pri čemu minimalno prerađeni krumpir - MPK (oguljen, opran, narezan, zapakiran, toplinski neobrađen) postaje sve traženiji. Iako vrlo praktičan, takav proizvod je kratkog vijeka trajanja (uobičajeno 7 dana) i sklon je posmeđivanju te je vrlo zahtjevan za proizvodnju i čuvanje (pri temperaturi ne višoj od 8 oC). Cilj ovog projekta je stjecanje spoznaja koje bi pomogle u proizvodnji MPK. Konkretnije, stjecanje znanja o kemijskom sastavu različitih sorata krumpira i njegovim promjenama tijekom skladištenja te o načinima sprječavanja enzimskog posmeđivanja narezanog krumpira, stjecanju spoznaja o mogućim utjecajima na održavanje poželjnog kemijskog sastava u cilju smanjenja nastanka nepoželjnog akrilamida usljed prženja i pečenja krumpira. Isto tako, o načinu provedbe prženja kako bi udjel policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) koji putem ulja dospijevaju u prženi krumpir bio minimalan. Nadalje, cilj je stjecanje spoznaja o utjecaju netoplinskih tehnologija (ultrazvuka visokog intenziteta (UZV), visokog hidrostatskog pritiska (HHP) i ultraljubičastvog svjetla (UV-C)) na kemijski sastav i posljedično na stabilnost MPK pri različitim uvjetima čuvanja. Konačni cilj bio bi opimiranje proizvodnje MPK što uključuje definiranje optimalne sorte za takav proizvod, postupka za sprječavanje posmeđivanja, ambalaže i uvjeta pakiranja, te primjene netoplinskih tretmana s ciljem produženja trajnosti. 

Suradnici na projektu

Ime Prezime Titula Ustanova
Kata Galić Prof.dr.sc. u trajnom zvanju PBF
Sandra Balbino Izv. prof. dr. sc. PBF
Sandra Pedisić Dr. sc. PBF
Maja Repajić Dr. sc. PBF
Mario Šćetar Dr. sc. PBF
Filip Dujmić Dr. sc. PBF
Sanja Lončarić Mag. ing. agr. PBF
Draženka Dite mag.ing. molekularne biotehnologije Adriasnack company
Zdenka Pelaic Dipl. ing. preh. tehnol. PBF
Milan Poljak Prof. dr. sc. Agronomski fakultet

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Branka Levaj dr.sc. redoviti profesor
Danijela Bursać Kovačević dr.sc. izvanredni profesor
Ivona Elez Garofulić dr.sc. izvanredni profesor
Maja Repajić dr.sc. docent
Zrinka Čošić dr.sc. viši asistent
Anica Bebek Markovinović mag. ing. asistent
Erika Dobroslavić mag. ing. asistent
Sanja Lončarić mag. ing. viši tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija voća i povrća 39791; 53738 10
Minimalno procesiranje voća i povrća 39802 3
Osvježavajuća bezalkoholna pića 39798 3
Uvod u prehrambene tehnologije 24090 2
Začinsko i aromatsko bilje 39858 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biološki aktivne komponente u hrani i mehanizmi djelovanja 53623 4
Kemija i tehnologija voća i povrća 39791; 53738 10
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 53683 8

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Funkcionalna hrana 165668 5
Prirodni izvori fitokemikalija u prehrani 165628 3
Tehnologije u preradi voća i povrća 165618 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Agro-food production systems 5
{* *}