doc.dr.sc. Ivona Elez Garofulić

Ivona Elez Garofulić

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 036
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: ielez@pbf.hr

Lokacija: 3. kat

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

Po dogovoru

Životopis

Mjesto rođenja: Šibenik

ŠKOLOVANJE

  • diplomirala: diplomski rad "Izolacija fenolnih spojeva iz kadulje (Salvia officinalis L.) primjenom konvencionalnih otapala i ekstrakcije potpomognute mikrovalovima", Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. godine
  • doktorirala: doktorski rad "Optimiranje proizvodnje praha soka višnje Maraske (Prunus cerasus var. Marasca) primjenom sušenja raspršivanjem", Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. godine

ZAPOSLENJE

  • znanstveni novak-asistent: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2009. -srpanj 2015.
  • znanstveni novak- poslijedoktorand: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2015.-studeni 2017.
  • docent: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studeni 2017.- danas

USAVRŠAVANJE

  • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija; prosinac 2012. - ožujak 2013.

ZNANSTVENA DJELATNOST

  • Radovi indeksirani prema SCI/CC: 8
  • Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 2
  • Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 2
  • Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 17