Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla

ECTS bodovi:
8

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53683

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Kvaliteta i sigurnost voća i povrća
 • Minimalno procesirano voće i povrće/Proizvodi od krumpira/Potencijalni rizici u preradi
 • Pregled proizvoda voća i povrća i osnovnih tehnoloških operacija; Vocni sokovi i osvježavajuca bezalkoholna pića; Proizvodi na bazi pektinskog gela
 • Osobitosti soje kao uljarske sirovine
 • Priprema sjemena soje za skladištenje i skladištenje; Priprema sjemena soje za proizvodnju ulja; Proizvodnja sojinog ulja :Ekstrakcija organskim otapalima
 • Rafinacija sojinog ulja; Proizvodi-sojin lecitin, sojino ulje, sojina sačma
 • Promijene tijekom dozrijevanja i starenja vina
 • Alkoholna fermentacija i sekundarni produkti alkoholne fermentacije
 • Jabučno mliječna fermentacija/Mane i nedostaci vina/Proizvodnja pjenušavih vina
 • Od kakaovog zrna do kakaove mase
 • Čokolada- proizvodnja, kemijski sastav i tendencije na tržištu
 • Podjela ugljikohidrata, proizvodnja i fizikalno-kemijska svojstva saharoze
 • Definicija i podjele piva; sirovine i mikroorganizmi za proizvodnju piva; proizvodnja slada i sladovine;
 • Mikroorganizmi i enzimi u proizvodnji i kontroli sirovina i proizvoda; Klasični i suvremeni postupci proizvodnje pekarskih proizvoda
 • Kemijske, reološke i biokemijske promjene u proizvodnji pekarskih proizvoda sa i bez glutena
 • Kemijske, reološke i biokemijske promjene u proizvodnji tjestenine, tjesteničarskih proizvoda, keksa i kolača
 • Definicija i podjele piva; Sirovine i mikroorganizmi za proizvodnju piva; proizvodnja slada i sladovine; Proizvodnja piva; dorada i istakanje piva

ISHODI UČENJA

 • definirati parametre koji su važni kod određivanja kvalitete i sigurnosti voća i povrća te objasniti utjecaj faza tehnoloških postupaka na nutritivnu i biološku vrijednost proizvoda od voća i povrća
 • izabrati optimalne uvjete za procese čišćenja, sušenja, skladištenja i pripreme za proizvodnju uljarskih sirovina
 • izraziti  procese koji se odvijaju u vinu tijekom alkoholne i jabučno-mliječne fermentacije
 • argumentirati odabir te promjene kemijskog sastava i fizikalno-kemijskih karakteristika sastojaka tijekom proizvodnje čokolada
 • razumjeti i objasniti utjecaj uvjeta prerade (klasične i suvremene tehnologije) na osnovne sastojke proizvoda iz žitarica,  kvalitetu i trajnost proizvoda iz žitarica
 • definirati pivo kao proizvod te kategorizirati sirovine u proizvodnji piva

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 60
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Obavijesti [11]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 734  OBAVIJEST-TERENSKA NASTAVA 2013 18,72 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 678  Obavijest o održavanju 1. parcijalnog ispita 201,87 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 920  Rezultati 1. parcijalnog ispita 521,20 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 591  Obavijest o održavanju 2. parcijalnog ispita 201,52 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 823  Rezultati drugog parcijalnog ispita 443,43 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 622  Obavijest o održavanju 3. parcijalnog ispita 199,18 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 962  Rezultati trećeg parcijalnog ispita i ukupne ocjene 522,08 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 543  Obavijest o održavanju popravnog ispita 199,79 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 672  Rezultati 1. popravnog ispita 508,42 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 567  Obavijest- 2.popravni ispit 199,49 kB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 574  Obavijest- Komisijski ispit 201,37 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [3]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Programski dio - VOĆE I POVRĆE [3] 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 11969  Kemija i tehnologija žitarica 21.04.2011. 2,60 MB 02.09.2022. 17:05
Broj preuzimanja: 17636  Tehnologija piva 255,43 kB 02.09.2022. 17:05

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1.  Hui, Y.H.
 (1996)  Baileys industrial oil and fat products. John Wiley & Sons
 Inc. New York
 
2. Marić,V . (1995) Pivo –tekuća hrana
3. Riberau-Gayon, P.,Y. Glories, A.Maujean, D. Dubourdieu, (1998) Handbook of Enology (vol II) The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments, John Wiley & Sons, Chicester
4. Belitz, g. d. et al. (2004) Food Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, III. Edition, 673-743.
5. Hosney R. C. (1994) Principles of Cereal Science and Technology, published bythe AACC, St. Paul,Minnesota, USA.
6. van der Poel, P. W., H. Schiwartz (1998) Sugar Technology, Beet and Cane Sugar Manufacture,Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin.
7.  Goldoni, L. (2004) Tehnologija
 konditorskih
 proizvoda - kakao
 proizvodi
 i
 proizvodi
 sli č ni  č okoladi ,
 
Kugler, Zagreb.
8.  Goldoni, L. (2004) Tehnologija
 konditorskih
 proizvoda - II
 dio
 Bombonski
 proizvodi ,Kugler, Zagreb
 
9. Jongen, W. (2002) Fruit and vegetable processing, CRC Press, New York.
10. Lovrić, T., Piližota, V. (1994) Konzerviranje i prerada voća i povrća, Globus, Zagreb,

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Boulton, R.B., Singleton, V. L., Bisson, L. F., Kunkee, R. E.(1 995) Principles and practices of winemaking, Chapman & Hall, New York
2. Salunke, D.K., Kadam, S.S. (1995) Handbook of Fruit Science and Technology, Marcel Dekker, New York.odul.

 
 
 
 
 
 
 

{* *}