izv.prof.dr.sc. Danijela Bursać Kovačević

Danijela Bursać Kovačević

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 128
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: dbursac(at)pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za kemiju i tehnologiju voća i povrća, 3. kat, soba 310

Predmeti

Suradnik

Konzultacije

Prema dogovoru.

Životopis

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Izrada receptura za niskokalorične želirane proizvode od borovnice i crvenog ribiza 2002
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Utjecaj sorte, uzgoja i prerade na stabilnost polifenolnih spojeva i antioksidacijski kapacitet jagode 2010
habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Stabilnost antocijana tijekom prerade 2016
Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
stručni suradnik Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2003
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2005
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2010
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2016
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za procese konzerviranja i preradu voća i povrća 2019
 Usavršavanje
 ustanova  mjesto  godina
Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agro-Alimentaires, Horticoles et du Paysage (Agrocampus Ouest) Angers, Francuska 2008
Poljoprivredni fakultet, Sveučilište Novi Sad (CEEPUS mobilnost) Novi Sad, Republika Srbija 2022
Tehnološki fakultet, Sveučilište Novi Sad (Akademska mobilnost) Novi Sad, Republika Srbija 2022
Tehnološki fakultet, Sveučilište Novi Sad (CEEPUS mobilnost) Novi Sad, Republika Srbija 2023

Priznanja, nagrade, odličja:

 • 2006. Potpora Biotehničke Zaklade
 • 2013. Nagrada Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za 2. najuspješniji lokalni EU projekt u RH 2010.-2012. (IPA Projekt Višnja Maraska (Prunus Cerasus var. Marasca) kao sastojak funkcionalne hrane (IPA 2007/HR/16IPO/001-040302); suradnik.
 • 2015. Zlatna plaketa za uspješno proveden projekt „Višnja maraska (Prunus cerasus var. Maraska) kao sastojak funkcionalne hrane“, Agro ARCA, 8. Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji. Trilj, Hrvatska (Udruga inovatora Hrvatske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva); suradnik.
 • 2016. RegioStars plaketa za najinspirativnije i inovativne regionalne projekte Europe koji se provode uz potporu kohezijskih fondova EU-a, 2016. godine (za projekt „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“); suradnik.
 • 2020. Državna nagrada za znanost za 2019. godinu (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
 • 2021. Nagrada za izniman doprinos u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti – objavljen znanstveni rad u najbolje rangiranom časopisu u prethodnoj godini (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu),“Functional Foods: Product Development, Technological Trends, Efficacy Testing, and Safety” u znanstvenom časopisu Annual Review of Food Science and Technology (doi: 10.1146/annurev-food-032519-051708), IF= 13.635, Food Science & Technology 1/142, Q1)
 • 2021. Tanner Award nagrada za koautorstvo u najcitiranijem znanstvenom radu objavljenom u Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety za 2018 (IF=12.81 2/144 Q1 Food Sci) (IFT) (https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.15207)
 • 2021., 2022. i 2023. Clarivate™ nagrada za visoko citiranog istraživača (eng. Highly Cited Researchers) rangiranog u prvih 1% prema citatima za agronomske znanosti od strane Web of Science™ (https://clarivate.com/highly-cited-researchers/)
 • 2022. Nagrada za najbolji poster "Strawberry tree fruit (Arbutus unedo L.) as a valuable ingredient for functional food production" na međunarodnoj konferenciji XXXIV Scientific-Professional Conference - with international participation - Processing and Energy in Agriculture - PTEP 2022, Sokobanja, Srbija (03.-08.04.2022.)
 • 2022. uvrštena na listu 2% najutjecajnijih znanstvenika u 2021. godini koju sastavlja Sveučilište Stanford iz Sjedinjenih Američkih Država (http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/hrvatski-znanstvenici-medu-2-najutjecajnijih-u-svijetu-vecina-sa-sveucilista-u-zagrebu/)
 • 2023. uvrštena na listu 2% najutjecajnijih znanstvenika u 2022. godini (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6)

Urednik knjiga i znanstvenih časopisa:

 1. Sustainable Functional Food Processing (2022) MDPI
 2. Agri-Food Industry Strategies for Healthy Diets and Sustainability (2020) Academic Press, London, UK
 3. Urednik posebnog izdanja Processes, MDPI (2024) Innovative Strategies and Applications in Sustainable Food Processing
 4. Urednik posebnog izdanja Foods, MDPI (2023) Sustainable Technological Advancements for Food Quality — Volume II
 5. Urednik posebnog izdanja Foods, MDPI (2023) Sustainable Technological Advancements for Food Quality 
 6. Urednik posebnog izdanja Foods, MDPI (2023) Fruits and Vegetables: Recent Advances in Sustainable Extraction and Processing Technologies
 7. Urednik posebnog izdanja Foods, MDPI (2022) Natural Extracts Obtained via High-Pressure Processing and Their Application in the Food Sector
 8. Urednik posebnog izdanja Molecules, MDPI (2022) Food Polyphenols as Affected by Food Processing ConditionsUrednik izvanrednog izdanja Foods, MDPI (2021) Sustainable Functional Food Processing
 9. Urednik posebnog izdanja Journal of Food Quality, Hindawi (2021) Food Quality in the Digital Age
 10. Urednik posebnog izdanja Foods, MDPI (2018) Novel Food Processing and Extraction Technologies

Član uređivačkih odbora znanstvenih časopisa:

Voditeljstvo projekata

Voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta HRZZ IP-2019-04-2015 „Tehnologija preprekama i 3D printanje za okolišno prihvatljivu proizvodnju funkcionalnih voćnih sokova“ (2020-2024)

Koordinatorica CEEPUS III projekta RS-1512-03-2223 - Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies (2019.- danas)

Vanjske poveznice:

{* *}