Instrumentalna analiza (PT i BT)

ECTS bodovi:
6

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

U okviru modula studenti se upoznaju sa suvremenim elektrokemijskim mjernim tehnikama (potenciometrijskim, konduktometrijskim i voltametrijskim) te elektrokemijskom mjernom instrumentacijom. Obrađuju se metode priprave i modifikacije indikatorskih elektroda, obrada signala i prosudba primjene tehnika za analizu realnog uzorka s obzirom na koncentraciju analita i prisutnost interferenata. U drugom dijelu modula obrađuju se kromatografske i spektrometrijske metode analize (HPLC, GC, MS, NMR, IR, UV/VIS, CD) te kromatografijska i spektrometrijska mjerna instrumentacije. Studenti se također upoznaju s metodama obrada dobivenih signala i njihovim tumačenjem.

Ishodi učenja:

Nakon završenog modula student/ica će moći:

 • objasniti osnovne pojmove i principe odabranih elektrokemijskih metoda analize (potenciometrije, konduktometrije i voltametrije),
 • odabrati elektroanalitičku metodu prikladnu za određivanje analita u zadanom uzorku,
 • izvesti prema danim uputama jednostavniju potenciometrijsku, konduktometrijsku ili voltametrijsku analizu uzorka,
 • izračunati sadržaj analita u uzorku na temelju podataka dobivenih potenciometrijskom, konduktometrijskom ili voltametrijskom analizom,
 • objasniti temeljna načela odabarnih spektroskopskih (UV-Vis, IR, NMR, MS, CD) i kromatografskih (HPLC, GC) analitičkih tehnika te opisati građu i princip rada pripadajuće instrumentacije
 • odabrati prikladnu kromatografsku metodu za razdvajanje komponenata smjese tvari,
 • odrediti strukturu organskih molekula primjenom spektroskopskih metoda,
 • izračunati sadržaj analita u uzorku na temelju podataka dobivenih kromatografskim separacijskim metodama.

Nastava

Vrste nastave sati
Predavanja 36
Seminari 6
Laboratorijske vježbe 31

 

Uvjeti za dobivanje potpisa u Indeks:

 • upis na kolegij "Instrumentalna analiza PT i BT" u sustavu za e-učenje Merlin
 • redovito pohađanje predavanja i seminara
 • uspješno završene laboratorijske vježbe

Provjera znanja:

 • pismeni ispit

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura:

1.

D. A. Skoog, F. J. Holler i T. A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis , 5th ed., Saunders Coll. Publ., 1998.

(ili novije izdanje: D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th ed.,  Brooks/Cole, 2006.)

2. D. Harvey, Modern Analytical Chemistry (digitalni udžbenik dostupan besplatno putem poveznice Harvey_Modern Analytical Chemistry)
3. R. M. Silverstein, F. X. Webster, Spectrometric Identification of Organic Compounds, New York, Wiley, 1998.
4. S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec i V. Rapić) poglavlje Spektroskopske metode str. 1062-1138, Zagreb, Školska knjiga, 1994.
5. K. Albert, On-line LC-NMR and Related Techniques, New York, Wiley, 2002.

Dodatna literatura:

1. Laboratorijski priručnik (urednici I. Filipović i P. Sabioncello) 1. dio, 2. knjiga, poglavlje Kromatografska analiza, str. 485-601, Zagreb, Tehnička knjiga, 1978.
2. A. M. Bond, Broadening Electrochemical Horizons, Oxford University Press, Oxford, 2002.
3. Food and Dairy Analysis with Radiometer Analytical Instrumentation, Radiometer application package, Copenhagen, 1985.
4. H. Friebolin, Basic One- and Two-dimensional NMR Spectroscopy, VCH, Weinheim, 1993.
{* *}