prof.dr.sc. Senka Djaković

Senka Djaković

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 086
Email: sdjakov@pbf.hr

Lokacija: Laboratorij za organsku kemiju, 6. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

ponedjeljkom 11-12 sati; četvrtkom  14-15 sati

Životopis

Datum rođenja: 4. travnja 1966.Mjesto rođenja: Vinkovci

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Priprava prokiralnih prekursora S-(-)-3-(3-hidroksifenil)-1-propilpipreidina (3-PPP) 1991
magistrirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Priprava kiralnih dušikovih liganada i katalitička svojstva njihovih kompleksa 1994
doktorirao - la Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Priprava i lipazama katalizirano stereoselektivno aciliranje ferocenskih alifatskih i aromatskih diola 2000
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
znanstveni novak Institut Rudjer Bošković, Zagreb 1991-1994
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994-2000
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000-2005
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005-2011
izvanredni profresor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
International Centre for Science and High Technology, workshop Trieste, Italy 1992
Inter-University Center, NMR Course Dubrovnik, Hrvatska 1999
University of Ulm, Division of Organic Chemistry, postdoktorski usavršavanje Ulm, Germany 2003

Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC: 27 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 5 Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 6 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 68
 

{* *}