Laboratorij za toksikologiju

Pročelnik

prof.dr.sc. Ivana Kmetič

Telefon: + 385 1 4605 288
Email: ivana.kmetic@pbf.unizg.hr
LAB ZA TOX

Laboratorij za toksikologiju osnovan je 1988. godine kao zasebna jedinica unutar Zavoda za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do tada, od 1974. godine, nastavne i znanstvene djelatnosti su se provodile u sastavu Laboratorija za biokemiju, Zavoda za kemiju i biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Laboratorij za toksikologiju osnovala je prof. dr. sc. Jasna Kniewald i do odlaska u mirovinu bila pročelnica Laboratorija. Kontinuitet u razvoju i djelatnosti Laboratorija nastavio je prof. dr. sc. Branimir Šimić, a sadašnja pročelnica i dugogodišnja djelatnica u Laboratoriju za toksikologiju je doc. dr. sc. Ivana Kmetič.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ivana Kmetič dr.sc. redoviti profesor
Teuta Murati dr.sc. docent
Marina Miletić dr.sc. asistent

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Nina Bilandžić dr.sc. znanstveni savjetnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Komunikacijske vještine u poslovanju i znanosti (N) 240359 -
Komunikacijske vještine u poslovanju i znanosti (PT) 239330 -
Osnove toksikologije 39776 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Bioprocesno inženjerstvo; studij Molekularna biotehnologija) 53247; 53664 4
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam) 239445 2
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Prehrambeno inženjerstvo) 3
Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 53666 3
Toksikologija (studij Molekularna biotehnologija) 53252 3
Toksikologija hrane (studij Nutricionizam) 239433; 53610 6
Toksikologija hrane (studij Prehrambeno inženjerstvo) 239592; 53714 3
Toksikologija hrane (studij Upravljanje sigurnošću hrane) 53715 5
Toksikološki aspekti pripreme hrane (studij: Nutricionizam) 239443; 53716 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Ekotoksikologija i toksikologija hrane 165604 3
Metodika znanstvenog rada (doktorski studiji: Nutricionizam; Prehrambena tehnologija) 165649 3
Toksikologija hrane i toksikološki aspekti u pripremi hrane (doktorski studij: Nutricionizam). 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Toksikološki aspekti sigurnosti hrane (poslijediplomski specijalistički studij: Kvaliteta i sigurnost hrane) 3
{* *}