Metodika znanstvenog rada i zaštita intelektualnog vlasništva (studij Nutricionizam)

ECTS bodovi:
2

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
239445

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

 • Temeljne odrednice znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
 • Metode i kategorije znanstvenih istraživanja.
 • Znanstvene publikacije i vrednovanje u znanosti
 • Primarne publikacije
 • Sekundarne publikacije
 • Tercijarne publikacije i ekvivalentne baze podataka
 • Osnove korištenja elektroničkih izvora informacija
 • Pisanje akademskog rada
 • Uvod u intelektualno vlasništvo

ISHODI UČENJA

 • prepoznati ulogu i značaj znanosti i znanstveno-istraživačkog rada
 • opisati vrste izvora i mogućnosti pristupa znanstvenim i stručnim informacijama
 • samostalno pretražiti, valorizirati, izdvojiti i koristiti relevantnu znanstvenu literaturu
 • planirati i provesti istraživačke postupke vezane uz izradu diplomskog rada
 • opisati kako pristupiti pripremi pisanja znanstvenog članka
 • primijeniti i promicati etička načela i vrijednosti u znanosti te u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti
 • objasniti osnove sustava intelektualnog vlasništva i koristiti pristup patentnim informacijama

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 9
S Seminar 6
T Terenske vježbe  

Obavijesti [1]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 294  2015/2016 Obavijest o početku nastave 65,43 kB 02.09.2022. 17:05

Nastavni materijali [0]

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Literatura

Udžbenici i znanstvene publikacije (obavezna literatura):

 1. Kniewald, J. (1993) Metodika znanstvenog rada (sveučilišni udžbenik), Multigraf, Zagreb. 127 str. (student treba savladati cijeli udžbenik osim podpoglavlja 4.4.)
 2. Grubb, P. W., Thomsen P.R. (2010) Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice and Strategy, 5.izd., Oxford University Press, New York. (student treba savladati poglavlje 4)
 3. Brajenović-Milić, B. (2014) Bibliometrijski pokazatelji znanstvenog odjeka autora i časopisa. Medicina Fluminensis 50, 425-432. (savladati u cjelosti)
 4. Marušić, M., Petrak, J., Petrovečki, M.,Marušić, A. (2000) Uvod u znanstveni rad u medicini, 2. izd. Medicinska naklada, Zagreb.poglavlja: 5 i 14 (student treba savladati samo navedena poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Hebrang Grgić, I. (2016) Časopisi i znanstvena komunikacija, Naklada Ljevak, Zagreb.
 2. Jokić, M. (2005) Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada, Sveučilišna knjižara, Zagreb.

Priručnici:

 1. Roig, M. (2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. Dostupno na: <http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf>.
 2. Thomson Reuters (2014) Web of Science Brochure. Dostupno na: <http://wokinfo.com/media/pdf/wos-next-gen-brochure.pdf>.
 3. Hacker, D., Fister, B. (2011) Research and Documentation – Online. Dostupno na: <http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/>

Korisne web-stranice:

{* *}