doc.dr.sc. Teuta Murati

Teuta Murati

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 097
Email: teuta.murati@pbf.unizg.hr

Lokacija: Laboratorij za toksikologiju, 6. kat

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Konzultacije

prema dogovoru

Životopis

 Datum rođnja: 17. lipnja 1982.

 Mjesto rođenja: Varaždin

 

 Školovanje
   Ustanova  Tema  godina
 diplomirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Citotoksički učinak lindana na dinamiku rasta CHO-K1 (Chinese Hamster Ovary) stanica primjenom metoda Trypan Blue i Kenacid Blue 2006.
doktorirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Studija citotoksičnih učinaka polikloriranih bifenila 2015.

 

 Zaposlenje
 Zvanje  Ustanova  godina
mlađi znanstvenik - biokemičar GlaxoSmithKline Istraživački centar Zagreb 2007. - 2008.
znanstveni novak - asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2008. - 2015.
znanstveni novak - poslijedoktorand Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2015. - 2018.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2018. -

 

 Znanstvena djelatnost:

 Radovi indeksirani prema SCI/CC: 8

 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 2

 Ostali znanstveni radovi: 2

Priznanja i nagrade:

  • GlaxoSmithKline brončana nagrada – nagrada dobivena na prijedlog radnih kolega za uloženi trud pri eksperimentalnom radu, marljivost, predanost radu i odgovornost te stečenu samostalnost u kratkom razdoblju (2007.)
  • Nagrada Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za objavljen znanstveni rad u najbolje rangiranom časopisu u prethodnoj godini u području kemije (2016.)
{* *}