Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165638

Opis predmeta

Cilj modula je upoznati najnovije znanstveno utemeljene spoznaje o važnosti i značajkama istodobne i neizostavne zastupljenosti raznih mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani i kako se to procjenjuje na međunarodnoj razini.

SADRŽAJ PREDMETA

U ljudskom okolišu vode, tlo, zrak i uporabni predmeti predstavljaju izvore mineralnih elemenata u prehrambenom lancu, a prehrana je najvažniji izvor za njihov unos u ljudski organizam. Upoznaje se s osnovnim načelima bioraspoloživosti, sudbine elemanata unutar ljudskog tijela, uvjetima pod kojima nastaju povoljni (esencijalni) i štetni (toksični) učinci elemenata na ljudsko zdravlje i s usko povezanim pojmovima kao što su razina izloženosti, interna doza, ciljni organi i vrste učinaka mineralnih elemenata.

Podučava se o načinima procjene unosa odnosno izloženosti mineralnim elementima prehranom. To uključuje hranu, piće i dodatke prehrane, druge načine unosa te osobne navike, uvjete života i rada, kao sastavne dijelove cjelokupne izloženosti od začeća do završetka ljudskog života, u cjelokupnosti svih izloženosti čovjeka u njegovu vanjskom i unutarnjem okolišu. Studenti će se također biti upoznati s načelima optimizacije unosa esencijalnih elemenata kao i snižavanja unosa odnosno olakšavanja odstranjivanja toksičnih razina elementa iz organizma iskorištavanjem međudjelovanja esencijalnih i toksičnih elemenata te mogućnostima njihovog vezanja u kelate sa svrhom snižavanja nepovoljno visoke tjelesne retencije i liječenja otrovanja toksičnim količinama elementa.

ISHODI UČENJA

  1. Poznavanje i razumijevanje osnovnih i specifičnih načela esencijalnosti i toksičnosti mineralnih elemenata u prehrani.
  2. Poznavanje i razumijevanje osnovnih načela međudjelovanja esencijalnih i toksičnih elemenata.
  3. Primjena razumijevanja i znanja o esencijalnim i toksičnim mineralnim elementima u ljudskoj prehrani na područjima edukacije i multidisciplinarnoga istraživačkog, razvojnog i javnozdravstvenog rada koji uključuju nutricionizam.
  4. Analizirati, primijeniti i utvrditi uvjete primjene te savjetovati i donositi znanstveno utemeljene odluke vezane uz rješavanje problema iz područja nutricionizma koji se odnose na esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani

Nastava

Predavanje: 10 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave:

Predavanja i interaktivni seminarski radovi s prezentacijama i raspravama po odabranim temama na temelju najnovijih literaturnih izvora te iskustva predavača u tom području.

Opis i način izvršavanja obaveza:

Aktivno pohađanje planiranih nastavnih jedinica razrađenih u satnicu prema tematskim cjelinama; svladavanje prezentiranog gradiva s proučavanjem odabrane literaturne građe; izrada kratkih seminarskih radova s interpretacijom unutar usmenog i pismenog dijela ispita (potonje uključuje i kratke testove iz prezentiranom gradiva i zadane teme).

{* *}