Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji

Pročelnik

prof.dr.sc. Nada Vahčić

Telefon: + 385 1 4605 277
Email: nvahcic@pbf.hr

 

Lab. za kontrolu kvalitete u preh. industriji

Laboratorij je osnovan 1956. godine u sastavu Zavoda za analitiku živežnih namirnica Prehrambeno-tehnološkog odsjeka, Kemijsko-prehrambeno-rudarskog fakulteta. Smješten je u prostorijama Farmaceutskog fakulteta u Domagojevoj ulici sve do 1962. godine kada se seli u novu zgradu Tehnološkog fakulteta u Pierottijevoj 6. Prehrambeno-tehnološki odsjek šk.god. 1961/62. mjenja naziv u Biotehnološki odjel, fakultet postaje Tehnološki fakultet, a Zavod postaje Katedra za kemiju prehrane s analitikom. Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta 1979. god nastaje OOUR Prehrambeno-biotehnološki fakultet unutar RO Prehrambeno-biotehnološki institut. Godine 1985. institut se transformira u 2 OOUR-a od kojih je jedan Prehrambeno-biotehnološki fakultet sa Zavodom za poznavanje i kontrolu kvalitete namirnica u sklopu kojeg je i Laboratorij za analitiku namirnica i prehranu koji od tada nosi naziv Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mirjana Hruškar dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Marković dr.sc. redoviti profesor
Nada Vahčić dr.sc. redoviti profesor
Marina Krpan dr.sc. izvanredni profesor
Saša Drakula dr.sc. viši asistent
Valentina Hohnjec tehnički suradnik
Bruno Lovreković tehnički suradnik

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Jelka Pleadin dr.sc. redoviti profesor

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitika hrane 252797; 39845 4
Analitika prehrambenih proizvoda 39811 5
Senzorske analize hrane 39775 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Senzorske analize hrane 53734; 239547 3
Sigurnost hrane 239632; 53698 6
Sljedivost u prehrambenom lancu 53701 7
Suvremene metode u analitici hrane 53704 5
Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 239536; 53287 5
Upravljanje kvalitetom hrane 53728 5

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Instrumentalne metode u kontroli prehrambenih i biotehnoloških proizvoda 165654 5
Planiranje i analiza eksperimenata 165660 5
Senzorske metode u procjeni kakvoće hrane 165644 3
Sigurnost hrane 165670 5
Sustavi upravljanja kvalitetom 165647 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alergeni u hrani 3
Analitičke metode za praćenje sigurnosti hrane 5
Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane 3
Sigurnost hrane 4
Sljedivost u prehrambenom lancu 3
Statističke metode u kontroli kvalitete hrane 3
Sustavi upravljanja kvalitetom 2
{* *}