Sigurnost hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165670

Opis predmeta

Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište. 

SADRŽAJ PREDMETA

Zakonska regulativa, HACCP i dobrovoljni sustavi osiguravanja: ISO, IFS, BRC, postupci izrade dokumentacije i implementacija sustava. Upotreba i primjena novih metoda u osiguravanju sigurne hrane. Kritička analiza i evaluacija dobivenih rezultata. Utjecaj novih tehnologija na sigurnost hrane. Upravljanje rizikom sigurnosti hrane. Gledište potrošača o sigurnosti hrane. Cjelokupno upravljanje kvalitetom hrane TQM (Total quality management).

ISHODI UČENJA

  • Identificirati uzročnike mikrobioloških, fizičkih i kemijskih opasnosti
  • Procjeniti stupanj rizika hrane i hrane za životinje
  • Implementirati i voditi HACCP sustav
  • Upravljati rizikom

Nastava

Oblici izvođenja nastave:

PREDAVANJA      20

SEMINAR            10

Literatura

  1. Nash, C., Hackett, M. (2004) Food Safety Management Principles, 2nd ed., Chadwick House Group Limited, London
  2. De Leon, S.Y., Meacham, S.L., Claudio, V.S. (2003) Global Handbook on Food and Water Safety, Charles C. Thomas, Publisher Ltd, Springfield, Illinois, USA
{* *}