Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda

Predstojnik

prof.dr.sc. Ksenija Marković

Telefon: + 385 1 4605 048
Telefaks: + 385 1 4605 108
Email: kmarkov@pbf.hr

Ured

Branka Babić

Telefon: + 385 1 4605 046
Telefaks: + 385 1 4605 497
Email: bbabic2@pbf.hr

Lokacija

4. kat

Danas su u sastavu Zavoda ustrojena tri Laboratorija:

  • Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji
  • Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane
  • Laboratorij za znanost o prehrani.

Djelatnost navedenih Laboratorija odvija se od 1956. godine kroz Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji, te Laboratorij za kemiju hrane i prehranu iz kojeg 2009. godine nastaju dva zasebna laboratorija: Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane i Laboratorij za znanost o prehrani. Djelatnici Zavoda izvode nastavu kroz sve tri razine sveučilišnog studija na preddiplomskim studijskim programima Nutricionizam i Prehrambena tehnologija, diplomskim studijskim programima Nutricionizam, Upravljanje sigurnošću hrane i Prehrambeno inženjerstvo te poslijediplomskom doktorskom i specijalističkim studijskim programima. Znanstvena aktivnost Zavoda odvija se kroz nacionalne i međunarodne znanstvene projekte i istraživanja iz područja kvalitete i sigurnosti hrane, kemije hrane, dijetoterapije i znanosti o prehrani. Uz nastavnu i znanstvenu djelatnost, Zavod ima razvijenu i kontinuiranu stručnu suradnju s brojnim prehrambenim industrijama te institucijama u zemlji i inozemstvu.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za znanost o prehrani
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Irena Colić Barić dr.sc. redoviti profesor
Mirjana Hruškar dr.sc. redoviti profesor
Irena Landeka Jurčević dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Marković dr.sc. redoviti profesor
Ines Panjkota Krbavčić dr.sc. redoviti profesor
Nada Vahčić dr.sc. redoviti profesor
Zvonimir Šatalić dr.sc. izvanredni profesor
Martina Bituh dr.sc. docent
Irena Keser dr.sc. docent
Marina Krpan dr.sc. docent
Ivana Rumbak dr.sc. docent
Ivana Rumora Samarin dr.sc. docent
Saša Drakula mag. ing. asistent
Renata Petrović ing. viši tehnički suradnik
Valentina Hohnjec tehnički suradnik

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Dane Bićanić dr.sc. redoviti profesor
Jasminka Ilich-Ernst dr.sc. redoviti profesor
Zdravko Petanjek dr.sc. redoviti profesor
Pavao Rudan dr.sc. redoviti profesor
Selma Cvijetić Avdagić dr.sc. znanstveni savjetnik
Jasna Jurasović, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Martina Piasek, znan. savj. u tr. zv. dr.sc. znanstveni savjetnik
Alica Pizent, znan. savj. dr.sc. znanstveni savjetnik
Jelka Pleadin dr.sc. znanstveni savjetnik
Mauro Serafini dr.sc. znanstveni savjetnik
Zdenko Šmit dr.sc. znanstveni savjetnik
Vesna Benković dr.sc. izvanredni profesor
Ivančica Delaš dr.sc. izvanredni profesor
Domagoj Đikić dr.sc. izvanredni profesor
Sanja Kolaček dr.sc. izvanredni profesor
Željko Krznarić dr.sc. izvanredni profesor
Jasminka Lažnjak dr.sc. izvanredni profesor
Anita Lauri Korajlija dr.sc. docent
Duje Lisičić dr.sc. docent
Dario Rahelić dr.sc. docent
Darija Vranešić Bender dr.sc. docent
Zijad Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Iva Hojsak dr.sc. znanstveni suradnik
Mate Mihanović dr.sc. znanstveni suradnik
Marjeta Mišigoj - Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Sanda Renko dr.sc. znanstveni suradnik
Tatjana Škarić-Jurić dr.sc. znanstveni suradnik
Zdenko Šmit dr.sc. znanstveni suradnik
Oleg Jadrešin mr.sc. znanstveni suradnik
Saša Missoni dr.sc. stručni suradnik
Snježana Gaćina vanjski suradnik *
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Anica Horvat Knežević dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Pollak dr.sc. vanjski suradnik *
Jasmina Ranilović dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Sokolić dr.sc. vanjski suradnik *
Vesna Žižić dr.sc. vanjski suradnik *
Neda Kovačevič mr.sc. vanjski suradnik *
Irena Martinis mr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitika hrane 39845 4
Analitika prehrambenih proizvoda 39811 5
Enteralna i parenteralna prehrana 3
Fitokemikalije u zaštiti zdravlja 3
Kemija i biokemija hrane 6 PT studij; 5 N studij
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 2
Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka 32169 8
Osnove dijabetološke dijetoterapije 6
Osnove dijetoterapije 6
Prehrana osoba starije dobi 3
Prehrana sportaša i vojnika 23005 4
Prehrana žene kroz životnu dob 3
Pretilost i pothranjenost 39788 4
Senzorske analize hrane 39775 3
Sociologija i psihologija prehrane 3
Uvod u profesiju nutricionista 37962 3
Znanost o prehrani 1 21502 5
Znanost o prehrani 2 21605 6

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dijetoterapija 7
Dodaci prehrani 3
Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 53633 5
Hrana, prehrana i zdravlje 5
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 2
Metode za procjenu kakvoće prehrane 53662 5
Osnovni principi pravilne prehrane 3
Potrošač, hrana i prehrana 66739 5
Prehrambena epidemiologija 4
Prehrana osoba starije dobi 3
Prehrana sportaša i vojnika 23005 4
Prehrana žene kroz životnu dob 3
Pretilost i pothranjenost 39788 4
Proteinsko inženjerstvo 53253 2
Senzorske analize hrane 53734 3
Sigurnost hrane 6
Sljedivost u prehrambenom lancu 7
Suvremene metode u analitici hrane 53704 5
Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 53287 5
Tradicionalni načini prehrane 53717 4
Upravljanje kvalitetom hrane 5

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijska funkcija i nutritivni značaj vitamina i minerala u prehrani 3
Dostignuća u znanosti o prehrani 5
Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani 3
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Hrana, prehrana i zdravlje 3
Instrumentalne metode u kontroli prehrambenih i biotehnoloških proizvoda 5
Marketing u biotehnologiji, prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu 3
Metode za procjenu kakvoće prehrane 3
Održiva prehrana 3
Osobitosti prehrane osoba starije dobi 3
Planiranje i analiza eksperimenata 5
Prehrambena epidemiologija 3
Prehrambeni status čovjeka 5
Prehrana i zdravlje kosti 3
Prehrana sportaša 3
Prehrana zdrave djece i pedijatrijska klinička dijetetika 3
Senzorske metode u procjeni kakvoće hrane 3
Sigurnost hrane 5
Sustavi upravljanja kvalitetom 3
Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju 5
Uloga prehrane u procesu liječenja 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alergeni u hrani 3
Analitičke metode za praćenje sigurnosti hrane 5
Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane 3
Sigurnost hrane 4
Sljedivost u prehrambenom lancu 3
Statističke metode u kontroli kvalitete hrane 3
Sustavi upravljanja kvalitetom 2