Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda

Predstojnik

prof.dr.sc. Mirjana Hruškar

Telefon: + 385 1 4605 043
Telefaks: + 385 1 4605 497
Email: mhruskar@pbf.hr

Lokacija

4. kat
nutri

Danas su u sastavu Zavoda ustrojena tri Laboratorija:

  • Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji
  • Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane
  • Laboratorij za znanost o prehrani.

Djelatnost navedenih Laboratorija odvija se od 1956. godine kroz Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji, te Laboratorij za kemiju hrane i prehranu iz kojeg 2009. godine nastaju dva zasebna laboratorija: Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane i Laboratorij za znanost o prehrani. Djelatnici Zavoda izvode nastavu kroz sve tri razine sveučilišnog studija na preddiplomskim studijskim programima Nutricionizam i Prehrambena tehnologija, diplomskim studijskim programima Nutricionizam, Upravljanje sigurnošću hrane i Prehrambeno inženjerstvo te poslijediplomskom doktorskom i specijalističkim studijskim programima. Znanstvena aktivnost Zavoda odvija se kroz nacionalne i međunarodne znanstvene projekte i istraživanja iz područja kvalitete i sigurnosti hrane, kemije hrane, dijetoterapije i znanosti o prehrani. Uz nastavnu i znanstvenu djelatnost, Zavod ima razvijenu i kontinuiranu stručnu suradnju s brojnim prehrambenim industrijama te institucijama u zemlji i inozemstvu.

 

Podzavodske jedinice

Laboratoriji i kabineti
Laboratorij za znanost o prehrani
Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji
Laboratorij za kemiju i biokemiju hrane

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Mirjana Hruškar dr.sc. redoviti profesor
Irena Landeka Jurčević dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Marković dr.sc. redoviti profesor
Ines Panjkota Krbavčić dr.sc. redoviti profesor
Ivana Rumbak dr.sc. redoviti profesor
Zvonimir Šatalić dr.sc. redoviti profesor
Nada Vahčić dr.sc. redoviti profesor
Martina Bituh dr.sc. izvanredni profesor
Irena Keser dr.sc. izvanredni profesor
Marina Krpan dr.sc. izvanredni profesor
Ivana Rumora Samarin dr.sc. izvanredni profesor
Saša Drakula dr.sc. viši asistent
Ana Ilić mag. viši asistent
Anja Vukomanović mag. asistent
Valentina Hohnjec tehnički suradnik
Bruno Lovreković tehnički suradnik

Suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Zijad Duraković dr.sc. redoviti profesor
Jasminka Lažnjak dr.sc. redoviti profesor
Zdravko Petanjek dr.sc. redoviti profesor
Jelka Pleadin dr.sc. redoviti profesor
Pavao Rudan dr.sc. redoviti profesor
Sanda Soucie (Renko) dr.sc. redoviti profesor
Ksenija Vitale dr.sc. redoviti profesor
Darija Vranešić Bender dr.sc. redoviti profesor
Selma Cvijetić Avdagić dr.sc. znanstveni savjetnik
Mauro Serafini dr.sc. znanstveni savjetnik
Željko Krznarić dr.sc. izvanredni profesor
Anita Lauri Korajlija dr.sc. docent
Tena Niseteo dr.sc. docent
Dario Rahelić dr.sc. docent
Jasmina Ranilović dr.sc. docent
Mirjana Turkalj dr.sc. docent
Iva Hojsak dr.sc. znanstveni suradnik
Mate Mihanović dr.sc. znanstveni suradnik
Marjeta Mišigoj - Duraković dr.sc. znanstveni suradnik
Nives Pustišek dr.sc. znanstveni suradnik
Tatjana Škarić-Jurić dr.sc. znanstveni suradnik
Saša Missoni dr.sc. stručni suradnik
Alemka Jaklin Kekez vanjski suradnik *
Anja Katić dr.sc. vanjski suradnik *
Irena Martinis dr.sc. vanjski suradnik *
Lea Pollak dr.sc. vanjski suradnik *
Antonija Sulimanec Grgec dr.sc. vanjski suradnik *
Duška Tješić Drinković dr.sc. vanjski suradnik *

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Analitika hrane 252797; 39845 4
Analitika prehrambenih proizvoda 39811 5
Enteralna i parenteralna prehrana 39789; 239630 3
Fitokemikalije u zaštiti zdravlja 39853 3
Kemija i biokemija hrane 32412; 32435 6 PT studij; 5 N studij
Nova dostignuća u znanosti o prehrani 39847 2
Odabrana poglavlja iz funkcijske anatomije čovjeka 240361; 32169 8
Osnove dijabetološke dijetoterapije 39852; 239628 6
Osnove dijetoterapije 39772 6
Prehrana osoba starije dobi 53686; 239629 3
Prehrana žene kroz životnu dob 53688; 39777 3
Pretilost i pothranjenost 39788 4
Senzorske analize hrane 39775 3
Sociologija i psihologija prehrane 39846 3
Sportska prehrana 39787 4
Uvod u profesiju nutricionista 240362 -
Uvod u profesiju nutricionista 240362; 37962 3
Znanost o prehrani 1 252786 5
Znanost o prehrani 2 252793; 21605 6

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemija hrane 260786; 239590 4
Dijetetika i prehrana u pedijatriji 253097 5
Dijetoterapija 254764; 53630 7
Dodaci prehrani 239520; 53631 3
Edukacija i komunikacijske vještine u nutricionizmu 253096; 53633 5
Enteralna i parenteralna prehrana 39789; 239630 3
Hrana, prehrana i zdravlje 253098; 53642 5
Međudjelovanje esencijalnih i toksičnih elemenata 239516; 53656 2
Metode za procjenu kakvoće prehrane 239436; 53662 5
Osnove dijabetološke dijetoterapije 39852; 239628 6
Osnovni principi pravilne prehrane 53733 3
Potrošač, hrana i prehrana 253101; 66739 5
Prehrambena epidemiologija 239429; 53609 4
Prehrana osoba starije dobi 53686; 239629 3
Proteinsko inženjerstvo 53253 2
Senzorske analize hrane 53734; 239547 3
Sigurnost hrane 239632; 53698 6
Sljedivost u prehrambenom lancu 53701 7
Suvremene metode u analitici hrane 53704 5
Suvremene metode u kontroli kvalitete hrane 239536; 53287 5
Tradicionalni načini prehrane 53717, 239496 4
Uloga nutricionista u sustavu zdravstvene zaštite 253100 -
Upravljanje kvalitetom hrane 53728 5

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biokemijska funkcija i nutritivni značaj vitamina i minerala u prehrani 165637 3
Dostignuća u znanosti o prehrani 165656 5
Esencijalnost i toksičnost mineralnih elemenata u ljudskoj prehrani 165638 3
Fiziologija i biokemija prehrane 3
Hrana, prehrana i zdravlje 165632 3
Instrumentalne metode u kontroli prehrambenih i biotehnoloških proizvoda 165654 5
Marketing u biotehnologiji, prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu 165650 3
Metode za procjenu kakvoće prehrane 165631 3
Održiva prehrana 165633 3
Osobitosti prehrane osoba starije dobi 165641 3
Planiranje i analiza eksperimenata 165660 5
Prehrambena epidemiologija 165630 3
Prehrambeni status čovjeka 165659 5
Prehrana sportaša 165642 3
Prehrana zdrave djece i pedijatrijska klinička dijetetika 165640 3
Senzorske metode u procjeni kakvoće hrane 165644 3
Sigurnost hrane 165670 5
Sustavi upravljanja kvalitetom 165647 3
Trendovi u prehrani i prehrambenom ponašanju 165655 5
Uloga prehrane u procesu liječenja 165643 3
Utjecaj prehrane i tjelesne aktivnosti na udjel masnog, mišićnog i koštanog tkiva 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Alergeni u hrani 3
Analitičke metode za praćenje sigurnosti hrane 5
Nova dostignuća u senzorskoj procjeni hrane 3
Sigurnost hrane 4
Sljedivost u prehrambenom lancu 3
Statističke metode u kontroli kvalitete hrane 3
Sustavi upravljanja kvalitetom 2
{* *}