Senzorske metode u procjeni kakvoće hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165644

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Preduvjeti za znanstveni pristup senzorskoj procjeni hrane. Pregled metoda u senzorskoj procjeni hrane. Elektronski nos, jezik i oko. Tekstura i analizatori teksture.

ISHODI UČENJA

  • odabrati odgovarajuću senzorsku metodu
  • koordinirati između svih subjekata uključenih u izvođenja metode
  • primjeniti metodu na način da dobiveni rezultati budu znanstveni
  • vrednovati dobivene rezultate analiza

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
vježbe  

Literatura

 

 

Red.

br.

Naziv
1.  Lawless, H.T., Heymann, H. : Sensory evaluation of food. Springer, 2nd Ed. 2010.
2. Meilgaard, M., Civille, G.V., Carr, B.T. (1999) Sensory Evaluation Techniques , 3rd.ed CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.

 

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Stone, H., Sidel, J.L. (2004) Sensory Evaluation Practices, 3rd.ed , Elsevier Academic Press, San Diego, London.
2. Moskowitz, H. (2000) Applied Sensory Analysis of Food, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida.
3. Gacula, M.C. (1993) Desing and analysis of sensory optimization, Food&Nutrition Press, Trumbull, Connecticut, USA.
{* *}