Metode za procjenu kakvoće prehrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165631

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Uvod u procjenu kakvoće prehrane;  Prehrambeni standardi; Pristupi, razlozi i metode za mjerenje unosa hrane; Indeksi za procjenu kakvoće prehrane; Baze/tablice s kemijskim sastavom hrane i njihova primjena; Procjena kakvoće prehrane i prehrambenog statusa na nacionalnoj razini; Antropometrijske metode; Biokemijske metode u procjeni prehrambenog statusa.

ISHODI UČENJA

  • klasificirati  dijetetičke metode i kroz kritičko prosuđivanje izabrati metodu koja je najpouzdanija s obzirom na zadatak i cilj istraživanja
  • integrirati znanje iz ovog područja  i primijeniti ga istraživačkom radu
  • razviti nove alate za mjerenje prehrane koji omogućavaju preciznija mjerenja unosa hranjivih tvari
  • sintetizirati dobivene informacije potrebne  za odabir  pojedine metode i razviti nove ideje i rješenja

Nastava

Predavanje: 20 sati

Seminari: 10 sati

Opis metoda provođenja nastave: predavanja i seminari

Opis i način izvršavanja obaveza: Prisustvovanje nastavi, napisani i prezentirani seminarski rad, usmeni ispit

Literatura

  1. Lee, R. D., Nieman, D.C. (2010). Nutritional Assessment. 5. Izd., The McGraw-Hill, Boston.
  2. EFSA: Dietary reference values and dietary guidelines, 2010; http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326.htm?WT.mc_id=EFSAHL01&emt=
  3. EFSA: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals;  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out80_en.html
  4. EFSA sets European dietary reference values for nutrient intakes; http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326