Uloga prehrane u procesu liječenja

ECTS bodovi:
3

Studij:
doktorski

Šifra predmeta:
165643

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

Utjecaj načina života i prehrane na zdravlje. Specifičnosti metabolizma u zdravlju i bolesti i specifični prehrambeni zahtjevi. Procjena uhranjenosti i identifikacija nutritivnih potrebe. Dijeta kao podrška u liječenju. Nasljedne bolesti kao uzrok pothranjenosti. Pothranjenost u razvijenom svijetu - anoreksija, bulimija, orthorexia, bolnički pacijenti. Primjena enteralne i parenteralne prehrane - rizici i koristi. Dijeta i stil života kao čimbenici rizika za aterosklerozu i kardiovaskularne bolesti. Povezanost između prehrane i razvoja karcinoma. Suvremene spoznaje u prevenciji i dijetoterapiji metaboličkih bolesti i poremećaja gastrointestinalnog trakta. Svojstva, prednosti i nedostaci dijeta koje se koriste u kliničkoj praksi. Regulacija i ujednačenost u označavanju dijeta i formulacije koje se koriste u prehrani bolesnika i njihova dostupnost.

ISHODI UČENJA

  • Opisati osnovne metaboličke procese i njihovu povezanost s nutritivnim statusom.
  • Predvidjeti i analizirati posljedice poremećaja u pojedinim metaboličkim putevima.
  • Predložiti promjene u planu prehrane sukladno zdravstvenom statusu osobe.
  • Analizirati provođenje i ocijeniti učinak prehrane na zdravstveni status osobe.

Nastava

Predavanja: 10

Seminari: 10

Opis načina izvršavanja obveza: Redovito pohađanje nastave i usmeni ispit

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. R. Živković: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb 2002.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Grodner, M., Anderson S. L., DeYoung S., Foundations and Clinical Applications of Nutrition - A Nursing Approach, Mosby, 2000
2. America Dietetic Association, http://www.eatright.org/Public/
3. World Health Organization, www.who.int
{* *}