Hrana, prehrana i zdravlje

ECTS bodovi:
5

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
253098; 53642

Opis predmeta

SADRŽAJ PREDMETA

  • Funkcionalna prehrana
  • Ljudski mehanizam obrane
  • Funkcionalna hrana
  • Održiva prehrana
  • Zdravstvene tvrdnje

 ISHODI UČENJA

  • Identificirati mehanizme uključene u obranu organizma (redoks, upala, imunitet) i povezanost s prehranom
  • Preporučiti uporabu određene hrane u modulaciji oksidativnog stresa i upale
  • Prepoznati ulogu obrazaca pravilne prehrane, namirnica i suplemenata u prevenciji degenerativnih bolesti
  • Razumjeti i preporučiti uporabu specifičnih biomarkera i eksperimentalnih modela u interventnim istraživanjima na ljudima
  • Procijeniti ekološki otisak i razvoj održivog menija u istraživanjima procjene prehrambenog status

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Lessons
2. International Life Sciences Institute, www.ilsi.org
3. World Cancer Research Fund www.eatright.org
4. Food and Agriculture Organisation www.fao.uk
5. World Health Organization, www.who.int

 

Preporučena literatura

red. broj  
1. Znanstveni radovi vezani uz sadržaj predmeta
2.  
{* *}